קורסים קצרים בביוגרפיה

תאריך: במהלך שנת הלימודים תשע"ט

שעה: קורסי בוקר: 9:00-13:00, קורסי אחה"צ 16:00-20:00

מיקום: ברחבי הארץ

print

חזרה למאמרים