29.06.2022

לצפייה בוידאו של השיעור לחצו כאן

תוכן השיעור:

נושא השיעור: פעולת המלאכים בגופו האסטרלי של האדם – שיעור ג'

הגענו במפגש הקודם לתיאור המדהים ואולי גם לא ככ מובן עד הסוף של פעולת המלאכים בגוף האסטרלי של האדם. נועה הביעה תמיהה על מה שנאמר שהמלאכים שותלים בתוכנו תמונות.

לכל מלאך יש אמנם את התפקיד האישי שלו ביחס לכל אדם – זהו האני הגבוה שלנו שיש לכל אחד ואחד והוא קשור לגורל שלנו, לקרמה שלנו ולהתפתחות שלנו .

 אבל  כאן אנחנו עוסקים במה שהמלאכים שותלים בנו כתמונות עבור השלבים הבאים של האנושות. במשותף יש למלאכים תפקיד בקידום האבולוציה כולה .

נגענו מעט בשאלה – מהי אימגינציה ? וראינו שכך נקראת רמת התודעה הגבוהה הבאה שהאדם והאנושות יפתחו. אימגינציה – תמונה, חזיון

טקסט 1

"..יתגלה שישויות עילאיות אלה של היררכיות המלאכים, בזכות עבודתן המשותפת – על אף שבמובן מסוים לכל מלאך בנפרד יש את תפקידו שלו בקשר עם כל ישות, אדם כפרט – ישויות עילאיות אלה מעצבות תמונות בגוף האסטרלי של האדם.

תחת פיקוחם של מלאכי הצורה, מעצבים המלאכים תמונות. עד אשר מגיעים אנו לרמת תודעה אימגינטיבית אין אנו יודעים שהתמונות נוצרות כל העת בגופנו האסטרלי. התמונות עולות וחולפות, אולם בלעדיהן לא תתהווה שום התפתחות לעתיד האנושות בהתאם לכוונותיהם של מלאכי הצורה. מלאכי הצורה חייבים קודם כל, להראות בתמונות מה הם חפצים להגשים בנו משך האבולוציה של האדמה ומעבר לה, ואז, לאחר מכן, התמונות תהיינה למציאות באנושות בעלת מהות שונה.

…. כוחות עבור התפתחות האנושות בעתיד צבורים בהן. אם מתבוננים אנו במלאכים בהוציאם לפועל מלאכתם זו – עד כמה שיישמע מוזר הדבר, יש לבטא זאת באופן זה – הדבר ברור שלפניהם תוכנית מוגדרת מאוד בעיצוב חיי החברה עלי האדמה בעתיד. מטרתם היא להסב בגופים האסטרליים של בני האדם תמונות כאלה אשר תגרומנה למצבים מסוימים בחיים החברתיים בעתיד."

מה הוא אומר לנו בטקסט הזה ?

מלאכי הצורה מראים בתמונות מה הם חפצים להגשים בנו – והמלאכים שותלים בנו את התמונות הללו.

דבר נוסף – בלעדי פעילות זו לא תתהווה שום התפתחות לעתיד האנושות.

נעביר את הדברים לחיים שלנו.

רובנו כאן הורים לילדים. למעשה מרגע שהם נולדים ואולי עוד הרבה הרבה קודם יש לנו תמונה מסויימת בראש – מה הייתי רוצה לגבי הילד שלי. תמונה של העתיד שלו, של הדרך שלו בחיים. התמונה הזו – ששתולה בראש שלנו מביאה אותנו לפעול בהתאם לכך בעולם.

אבל יותר מזה – אנחנו למעשה מטפטפים באופן זה או אחר את התמונה הזו לילד שלנו. הן לגבי עתידו. אופן התנהלותו כאדם וכו'.

שאלה – מהי התמונה שאני מחזיקה עבור ילדי ?

או – אילו תמונות נספגו בי מהורי / משפחתי או אולי ממישהו משמעותי בחיי ? יכול להיות שאולי זו תמונה שאני מתנגד לה ופועל ההיפך ממנה.

תמונה שעיצבה בי משהו – כערך, כתפיסת עולם.

באופן הזה נוכל לנסות להבין את דבריו של שטיינר.

אם נתייחס לעולם הרוח וכל ההיררכיות הגבוהות שנמצאות מעלינו – כאל ההורים שלנו, הבוראים שלנו – נבין שגם שם אפשר לדבר על תכנית. תמונה שקיימת שם מראשית ההתהוות.

השאלה היא ההשתלשלות של התמונה הבראשיתית אל האדם כלומר לאנושות.

בכל שלב של האבולוציה של האנושות נשתל באדם – מה שאמור לקדם אותו הלאה, לקדם הלאה את האנושות.

על איזה שאלה עונה תשובה זו ?

בעצם איך מתעורר אימפולס בעולם ? איך פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא ..?

נלחם על זכויות הפרט, מבטל את העבדות, נותן חירות לכל צורות החיים ?

איך מתרחשים שינויים בחברה האנושית ?  איך זה שלמשל רעיון העבדות או השחרור מעבדות לא היה קיים בתקופה הרומית ?

הן במדע הרוח האנתרופוסופי והן בקבלה מתארים היררכיה של ישויות עליונות שיש להם תפקיד בפענוח מחשבת הבריאה , פענוח התמונה הבראשית והבאתה לכדי מעשה אצל האדם.

  

טקסט 2

מתוך ההיררכיות הרוחיות ופועלן בעולם הפיזי

"..לא קיימות מילים אנושיות על מנת להביע פעילות כל כך נעלה, כמו לדוגמא פעילות זו, בה קיבלו השרפים בתחילת מערכת השמש שלנו את התוכניות הגבוהות ביותר של אחדות השילוש הקדוש, המכילות את האבולוציה דרכה אמורה מערכת השמש שלנו לעבור, כלומר – שבתאי, שמש, ירח , אדמה, יופיטר, ונוס, וולקן.

שרפים זה השם אשר סימל תמיד – עבור אלו המבינים אותו במובן האמתי, אפילו באזוטריות העברית הקדומה – את השליחות של השרפים, שהייתה קבלת הרעיונות הגבוהים ביותר והמשימות עבור מערכת של עולמות – מן השילוש. משימתם של הכרובים, דרגה אחת נמוכה יותר של ההיררכיות, הייתה בנייה בחכמה של המטרות והרעיונות אשר התקבלו מהאלוהות הגבוהה ביותר. הכרובים הנם רוחות-החכמה הגבוהות ביותר, שהבינו את האופן בו צריך להעתיק את האינספירציות אשר ניתנו להם על ידי השרפים – לכדי תכניות פעולה. ומשימתם של הכתרים – הדרגה השלישית של ההיררכיות, אם נספור מלמעלה, וכמובן שאנו מתארים זאת באופן פיגורטיבי – הינה להתניע את הדברים כך, שמה שנחשב מתוך החכמה – המחשבות הקוסמיות הנעלות אותן קיבלו השרפים מהאלוהות, ואודותיהן הרהרו הכרובים – ישתנה למציאות פעילה.

טבלת ההיררכיות

 

גם בקבלה אנחנו מוצאים היררכיות שפועלות בעולם ובאדם. והן קשורות למחשבת הבריאה ופענוחה.

טקסט 3

".. מחשבת הבריאה היא מציאות ראשונית נאצלת , שמתגלמים בה לנצח הן כל העולמות הרוחניים שהשתלשלו ממנה בזמן הרוחני , הן העולם הארצי על כל הקורות אותו בעבר , בהווה ובעתיד , עד הפרט הקטן ביותר . לשון אחר , מחשבת הבריאה היא מציאות נאצלת שמתגלמת בה תוכנית על שתהליך מימושה ויעדה הסופי קיימים ומוטמעים בה לנצח ' . מחשבת הבריאה היא מציאות בכוח , שלא כמו המציאות הנבראת , שהיא מציאות בפועל . המונח "מחשבת הבריאה" הוא חידוש של הרב אשלג והוא מקביל למונח "אין סוף . " לפי משנתו , מחשבת הבריאה היא השורש הראשוני של כל הנבראים .. החל  בתכלית הבריאה והמבנה שלה , ובשיטתיות הטבועה בהשתלשלות העולמות.. " מתוך הקדמה לספר – סוד הבריאה מאת טוני לביא.

 

תמונת עשר הספירות

 

מה הן אותן תמונות עתידיות שנשתלות בנו כעת  ?

." ואמנם, בעיצוב תמונות אלה עובדים המלאכים לפי עיקרון מוגדר והוא: שבעתיד אף ישות אנוש לא תמצא מרגוע בשמחת אושר אם אחרים מלבדה יהיו אומללים. דחף לאחווה במשמעותה המלאה, ליכוד הגזע האנושי באחווה המובנת נכונה, זה יהיה העיקרון השולט בתנאים החברתיים של הווית הקיום הפיזי.

זה מהווה עיקרון אחד שלפיו מעצבים המלאכים את התמונות בגופו האסטרלי של האדם. אולם קיים כוח מניע שני בפעולת המלאכים. למלאכים יש מספר מטרות לפניהם, לא רק בקשר לחיי החברה החיצוניים, אלא גם בקשר לחיי הנפש של האדם. באמצעות התמונות אותן קובעים הם שוב ושוב לפנים הגוף האסטרלי, מטרתם הינה שבעתיד כל ישות אנוש תראה בכל אדם ובכל בני האדם אלוהות חבויה.

אם כן, ברור למדי שלפי הכוונה המונחת ביסוד פעולתם של המלאכים עשויים פני הדברים להיות שונים מאוד בעתיד. הן להלכה והן למעשה לא עוד נביט בתכונות הפיזיות של האדם בראותנו אותו כחיה מפותחת ברמה גבוהה, אלא שיהא עלינו להתייצב פנים אל פנים מול כל ישות אנוש בתודעה מלאה שהינה בו בזמן גם דבר מן היסודות האלוהיים של העולם, המתגלה בבשר ודם. לדַמות אדם בתור תמונה המתגלה מתוך העולם הרוחי, לדַמות זאת בכל הרצינות, זהו הכוח המניע המושם על ידי המלאכים לתוך התמונות.

 

מינחה של חירות מלאה לאדם בחיים הדתיים – זה ולא פחות מזה מונח ביסוד הכוחות המניעים של פעולת המלאכים. וקיימת מגמה שלישית: לאפשר לבני האדם להגיע אל הרוחי באמצעות חשיבה. לחצות את התהום ובאמצעות חשיבה להתנסות במציאותה של הרוח.

מדע הרוח עבור הרוח, חירות של חיים דתיים בשביל הנפש ואחווה למען החיים הגשמיים – דבר זה מתפעם כמו מוזיקה קוסמית בפעולה הנעשית על ידי המלאכים בגופים האסטרליים של בני האדם. כל מה שנדרש הוא לנשא את תודעתנו אל רמה שונה – או אז נחוש עצמנו מועברים אל אתר נפלא זה בו נעשית הפעולה על ידי המלאכים בגוף האסטרלי האנושי."

 

print