בקליניקה – הפרקטיקה של תהליך הטיפול הביוגרפי

הטיפול הביוגרפי-אנתרופוסופי הוא תחום טיפולי נפשי-רוחני, שבא לתת מענה לכמיהה העמוקה של האדם למצוא משמעות ופשר לחייו והוא מאפשר למטופל נתיב של התפתחות רוחנית. תפקידו של המטפל הוא לשקף ולהצביע על הקשרים בין אירועים ונושאים בחייו של המטופל ולהאירם באור התודעה, על מנת להבין את המשמעות הרוחנית והחכמה הגבוהה שנמצאת בבסיסם.

תהליך הטיפול הביוגרפי מתקיים במפגש בין המטפל והמטופל. המפגש יכול להתקיים בקליניקה או באמצעים אלקטרוניים (זום, טלפון), בהתאם לרצון ולצורך של המטופל וליכולת של המטפל להיענות להם.

לרוב, המטפל יבקש מהמטופל לכתוב את סיפור חייו בקצרה, כחלק מהתהליך הטיפולי, ובהמשך את זיכרונותיו מהשביעונים (כל שבע שנים – גילי 0-7, 7-14 וכו') אך זה לא מהווה תנאי לקיום תהליך.

המפגש הטיפולי מתבצע באמצעות שיחה, תוך שימוש בידע ובכלים של הטיפול הביוגרפי, כגון: עבודה עם ידע השביעונים והגילים המכוננים, ידע הקרמה, חלומות, אימגינציות, תרגילי אמנות ועוד. כמו כן, לעיתים יכול המטפל לתת למטופל תרגילים לעבודה בבית (בהתאם לרצון המטופל).

על מנת לאפשר לתהליך להעמיק מומלץ להתחיל מ- 15 פגישות על בסיס שבועי. לאחר מכן ניתן להמשיך את התהליך בהתאם לרצון של המטופל. מכיון שפוטנציאל ההתפתחות הרוחנית  הוא אינסופי, ישנם מיועצים רבים הממשיכים את תהליך הטיפול האישי במשך שנים ארוכות.

בתוך התהליך של הטיפול הביוגרפי המטפל עובר מסע עם המטופל דרך זמנים מיוחדים בחייו ומברר איתו מה קרה לו בזמנים אלו, מה השתנה בעקבות דברים שקרו, אילו משברים היו לו ומהו המאפיין – 'חוט השני' – שעובר לאורך כל חייו. ההתבוננות היא דרך חלוקות מיוחדות נוספות המאפיינות את הטיפול הביוגרפי, כמו חלוקה לשביעונים (כל שבע שנים) וגילים מכוננים.

המטפל מסייע למטופל להבין את משמעות המשברים, הסבל והמכות שהחיים זימנו לו. הוא מסייע לו להתבונן על חייו מנקודת מבט חדשה, לעיתים קרובות הרבה פחות שיפוטית. אירועים רבים אשר נראו אולי לפני כן מקריים או שרירותיים מקבלים לפתע משמעות וטעם. המטופל מבין באופן חדש את הבחירות שעשה לאורך חייו, ואף את יחסיו עם האנשים הקרובים לו והמשמעותיים לו . ההבנות שאליהן מגיעים במהלך הטיפול הביוגרפי הן לא תמיד פשוטות ולא פעם מפגישות את המטופל עם חלקים בתוכו שלא קל לפגוש, עם זאת הן מאפשרות לו לעיתים קרובות להתבונן על האירועים והאנשים בחייו עם יותר קבלה והבנה. לא פעם מסתבר שדווקא מי שתפסנו כאויב היה עבורנו שליח, וכי דווקא מה שנחווה בעינינו כאסון ומשבר היה עבורנו קרקע להתפתחות. בתוך התהליך הביוגרפי גם אירוע פשוט, ויומיומי אותו אנו נוהגים לכנות 'אירוע ביוגרפי' יכול לאפשר חקירה ביוגרפית ולמידה על האדם ועל גורלו.

המטפל הביוגרפי-אנתרופוסופי רואה לנגד עיניו את טובתו העליונה של המטופל ומחוייב להשתמש בידע שלו ובכלים שרכש בהתאמה לגילו של המטופל ולשלב בו נמצא המטופל בדרך הרוחנית. כמו כן, המטפל מחוייב לשמירה מלאה על סודיות.

אורך המפגש הטיפולי הוא שעה. המחיר נקבע על ידי המטפל, בהתאם לניסיון שצבר. בית הספר מאפשר למי שמעוניין בכך, לקבל טיפול אישי מסטודנטים, כחלק מתהליך ההתמחות שלהם. פגישות אלה הינן בעלות נמוכה יותר.

לרשימת מטפלים ומתמחים לבחירתכם/ן

למאמרי הסבר והעמקה על הטיפול הביוגרפי בקליניקה: