בקליניקה – הפרקטיקה של תהליך ייעוץ ביוגרפי

היעוץ הביוגרפי-אנתרופוסופי הוא תחום טיפולי נפשי-רוחני, שבא לתת מענה לכמיהה העמוקה של האדם למצוא משמעות ופשר לחייו והוא מאפשר למיועץ נתיב של התפתחות רוחנית. תפקידו של היועץ הוא לשקף ולהצביע על הקשרים בין אירועים ונושאים בחייו של המיועץ ולהאירם באור התודעה, על מנת להבין את המשמעות הרוחנית והחכמה הגבוהה שנמצאת בבסיסם.

תהליך היעוץ הביוגרפי מתקיים במפגש בין המטפל והמטופל. המפגש יכול להתקיים בקליניקה או באמצעים אלקטרוניים (זום, טלפון), בהתאם לרצון ולצורך של המיועץ וליכולת של היועץ להיענות להם.

לרוב, היועץ יבקש מהמיועץ לכתוב את סיפור חייו בקצרה, כחלק מהתהליך הטיפולי, ובהמשך את זיכרונותיו מהשביעונים (כל שבע שנים – גילי 0-7, 7-14 וכו') אך זה לא מהווה תנאי לקיום תהליך.

המפגש הטיפולי מתבצע באמצעות שיחה, תוך שימוש בידע ובכלים של היעוץ הביוגרפי, כגון: עבודה עם ידע השביעונים והגילים המכוננים, ידע הקרמה, חלומות, אימגינציות, תרגילי אמנות ועוד. כמו כן, לעיתים יכול היועץ לתת למיועץ תרגילים לעבודה בבית (בהתאם לרצון המיועץ).

על מנת לאפשר לתהליך להעמיק מומלץ להתחיל מ- 15 פגישות על בסיס שבועי. לאחר מכן ניתן להמשיך את התהליך בהתאם לרצון של המיועץ. מכיון שפוטנציאל ההתפתחות הרוחנית  הוא אינסופי, ישנם מיועצים רבים הממשיכים את תהליך היעוץ האישי במשך שנים ארוכות.

בתוך התהליך של היעוץ הביוגרפי היועץ עובר מסע עם המיועץ דרך זמנים מיוחדים בחייו ומברר איתו מה קרה לו בזמנים אלו, מה השתנה בעקבות דברים שקרו, אילו משברים היו לו ומהו המאפיין – 'חוט השני' – שעובר לאורך כל חייו. ההתבוננות היא דרך חלוקות מיוחדות נוספות המאפיינות את היעוץ הביוגרפי, כמו חלוקה לשביעונים (כל שבע שנים) וגילים מכוננים.

היועץ מסייע למיועץ להבין את משמעות המשברים, הסבל והמכות שהחיים זימנו לו. הוא מסייע לו להתבונן על חייו מנקודת מבט חדשה, לעיתים קרובות הרבה פחות שיפוטית. אירועים רבים אשר נראו אולי לפני כן מקריים או שרירותיים מקבלים לפתע משמעות וטעם. המיועץ מבין באופן חדש את הבחירות שעשה לאורך חייו, ואף את יחסיו עם האנשים הקרובים לו והמשמעותיים לו . ההבנות שאליהן מגיעים במהלך היעוץ הביוגרפי הן לא תמיד פשוטות ולא פעם מפגישות את המיועץ עם חלקים בתוכו שלא קל לפגוש, עם זאת הן מאפשרות לו לעיתים קרובות להתבונן על האירועים והאנשים בחייו עם יותר קבלה והבנה. לא פעם מסתבר שדווקא מי שתפסנו כאויב היה עבורנו שליח, וכי דווקא מה שנחווה בעינינו כאסון ומשבר היה עבורנו קרקע להתפתחות. בתוך התהליך הביוגרפי גם אירוע פשוט, ויומיומי אותו אנו נוהגים לכנות 'אירוע ביוגרפי' יכול לאפשר חקירה ביוגרפית ולמידה על האדם ועל גורלו.

היועץ הביוגרפי-אנתרופוסופי רואה לנגד עיניו את טובתו העליונה של המיועץ ומחוייב להשתמש בידע שלו ובכלים שרכש בהתאמה לגילו של המיועץ ולשלב בו נמצא המיועץ בדרך הרוחנית. כמו כן, היועץ מחוייב לשמירה מלאה על סודיות.

אורך המפגש הטיפולי הוא שעה. המחיר נקבע על ידי היועץ, בהתאם לניסיון שצבר. בית הספר מאפשר למי שמעוניין בכך, לקבל יעוץ אישי מסטודנטים, כחלק מתהליך ההתמחות שלהם. פגישות אלה הינן בעלות נמוכה יותר.

לרשימת יועצים ומתמחים לבחירתכם/ן

למאמרי הסבר והעמקה על הייעוץ הביוגרפי בקליניקה:

תהליך הייעוץ הביוגרפי בשבעה שלבים

הייעוץ הביוגרפי כמעשה אומנות

לגלות את אמריקה בתוכי

פרק המבוא מתוך הספר: "להפוך קש לזהב"/ אורנה בן דור