אורנה בן דור

"נכון הוא שכל אדם הינו בעל טמפרמנט משלו, אבל עדיין ניתן להבחין בקבוצות מסוימות של טמפרמנטים. אנו מדברים בעיקר על 4 סוגים, כפי שאתם יודעים: הסנגוויני, הכולרי, הפלגמאטי והטמפרמנט המלנכולי. ולמרות שלא ניתן לסווג באופן זה את הטמפרמנטים לגבי היחיד – בבני האדם היחידים הטמפרמנטים מעורבבים בדרכים שונות ומגוונות, וניתן לומר רק שטמפרמנט אחד או אחר שולטים בקווי אופי מסוימים – עדיין ניתן לסווג בני אדם באופן כללי לארבעת הקבוצות, בהתאם לטמפרמנטים שלהם". ר. שטיינר

במאמר זה אנסה להתמקד בארבעת האיכויות הטמפרמנטיות, ובאופן בו הן באות לידי ביטוי בחייו הגופניים ובחיים הנפשיים-רוחניים של היחיד. אתרכז במפגש בין שני זרמים משמעותיים: זרם התורשה וזרם הישות הרוחנית הנצחית – מפגש המוביל ליצירת 'המלבוש הטמפרמנטי' המיוחד לכל אדם, המאפשר לו להגשים את הקרמה ואת הייעוד שלו. כמו כן, אצביע על הקשר בין מערכות הגופניות השונות לבין הטמפרמנטים המשתייכים אליהן.

מהם הטמפרמנטים?

הטמפרמנט הוא הגוון המיוחד לכל אדם, הנמצא בתשתית אופיו, אך קשור גם למהותו הפנימית ביותר. באופן כללי, ניתן לסווג בני אדם לארבעה טמפרמנטים, אך בכל אדם קיים מיזוג, תמהיל מסוים של טמפרמנטים, כאשר, בדרך כלל אחד מהטמפרמנטים דומיננטי.
הטמפרמנט נוצר כתוצאה ממפגש בין שני זרמים:
האחד הוא זרם התורשה – המוביל אדם לאחור, לעבר הוריו, סביו וסבתותיו ואבותיו הקדומים יותר; פה ניתן לראות את קווי האופי הנורשים. למרות שזרם התורשה הוא חיצוני במובן מסוים למהות הרוחנית האינדיבידואלית, הוא קשור לגרעין ישותה. גם תכונות נעלות, רוחניות ומוסריות, המיוחסות בדרך כלל לישות הרוחנית-האינדיבידואלית', יכולות לנבוע מזרם התורשה, לדוגמא: מהפכנות, משיחיות, מוסריות.
הזרם השני הוא הזרם הרוחני-אינדיבידואלי, אותו מקבל האדם 'בירושה' רק מהעצמיות הנצחית שלו, העוברת ממהלך חיים אחד למשנהו; כל אדם מביא עמו מחיים קודמים נטיות מוקדמות, קווי אופי, יכולות פנימיות וגורל חיצוני, אותם הוא נושא עמו.
הטמפרמנט מתווך בין זרם התורשה לזרם האני, ומאפשר לזרם האני – המגיע מעולמות הרוח – להתאים את עצמו לתנאים החדשים שנוצרו על פני האדמה, מאז הפעם האחרונה בה הוא ירד להתגשמות. המפגש בין שני הזרמים והאינטראקציה ביניהם, יוצרים את האישיות והמהות המיוחדים לכל אדם ואדם.
התיווך בין שני הזרמים והאיזון ביניהם, באים לידי ביטוי דרך התקשרות הדדית בין ארבעת המרכיבים של האדם: הגוף הפיזי, הגוף האתרי, הגוף האסטרלי והאני  – בדרכים שונות ומסוימות.
הגוף הפיזי והגוף האתרי הינם הגופים התורשתיים; ניתן לראות זאת בבירור בצמחים ובחיות. בחלקו, הגוף האסטרלי גם הוא תורשתי, ואילו חלקו השני, יחד עם האני, קשור בתכונותיו לישות הפנימית של האדם, העוברת ממהלך חיים אחד למשנהו. כל הגופים פועלים הדדית זה לתוך זה, כך שנוצרת תערובת מגוונת של ארבעת הגופים, תוך כדי כך שאחד מהם זוכה לשליטה על האחרים, ומטביע בהם את גוונו ( color ). האופן בו הם יתקשרו הדדית נקבע על ידי האני, בהתאם לקרמה של האדם.
במהלך חיים מסוים, יכולה הישות הפנימית של האדם להוסיף תוספת אקטיביות לאחד הגופים. תוספת זו באה לידי ביטוי גם באברי הגוף הפיזי, כך שהגוף הפיזי יהווה ביטוי ישיר של מהות החיים של האדם (life- principle).
אנשים בעלי טמפרמנט כולרי הם בדרך כלל אנשים קצרי קומה, כהים, 'דחוסים', בעלי עיניים כהות בורקות. כמו כן, הם ידועים כחמי מזג, מתלהטים, נוטים ללכת עמוק עם העקבים באדמה. אלו הן ישות רצון – "קודם עושים ואחר כך חושבים"; מכווני מטרה, והולכים לקראתה ללא חת. ניתן לומר עליהם, שהם ישויות המכוונות לעתיד. מבחינת ארבעת הגופים המאפיין שלהם הוא האני; האנשים הכולרים הם בעלי אני חזק. מתוך ארבעת האלמנטים: אש, אוויר, מים ואדמה, מאפיינת האש את הטיפוס הכולרי.
דוגמא לטיפוס הכולרי: דוד בן גוריון, אהוד ברק. הצד הנפול של טיפוסים אלה, הוא המוכנות ללכת באש ובמים, תוך כדי השארת גוויות מאחור, וכן מבלי לחוס על עצמם. הם יכולים להתכלות –'להישרף באש' של עצמם, ולהביא על עצמם ועל האחרים חורבן והרס.
אנשים בעלי טמפרמנט סנגוויני הם בדרך כלל אנשים גבוהים, דקים, מעוצבים, בהירי קומה ויפים. הם רגישים, בעלי 'עצבים חשופים', פעמים רבות עוסקים באמנות, בעלי יכולת חברתית טבעית – ובניגוד לאנשים הכולרים, המונעים מתוך רצון חדור מטרה – מנוהלים הסנגווינים מתוך תחושות, רגשות ורשמים; הם עוברים מהר מרושם לרושם, רואים את הדברים מצדדיהם השונים, תוך שהם מתקשים להעמיק בדבר אחד, ולהוביל אותו למטרתו. האלמנט המאפיין אותם הוא אלמנט האוויר; ומבחינת הגופים הגוף האסטרלי הוא הדומיננטי.
אנשים בעלי טמפרמנט פלגמאטי הם בדרך כלל אנשים שמנים, 'נוזליים', בלתי מעוצבים, בעלי פנים עגולות.
בדרך כלל הם אינם מתעניינים בעולם, וחיים בתוך 'בועה' משלהם – לא בגלל חוסר אהבה לעולם, אלא מתוך תחושת נינוחות, well being, בתוך עצמם; האלמנט המאפיין אותם הוא המים. מבחינת הגופים, הגוף הדומיננטי שלהם הוא הגוף האתרי. הם אוהבים לחשוב בתמונות, ומבחינה זו החשיבה שלהם, אם היא מתחנכת דרך כוח רצון ואינטלקט – קרובה לעולמות הרוח.
אנשים בעלי טמפרמנט מלנכולי הם בדרך כלל אנשים גבוהים, כבדים – אך לא 'נוזליים'. בניגוד להליכה הנמרצת של הכולרים, ההליכה שלהם כבדה, הראש כפוף, כאילו קשה להם לשאת עצמם בתוך העולם. אלו הם טיפוסים עמוקים, חכמים, היכולים לשמש מטפלים טובים לאחרים, בתנאי שהם יוצאים מהסבל של עצמם. מבחינת ארבעת האלמנטים, אלמנט האדמה שייך לאנשים מטיפוס זה. מבחינת הגופים הגוף הפיזי הוא הדומיננטי.
לכל אחד מהטמפרמנטים יש גם צד נפול.
הצד הנפול של הטיפוס הכולרי הוא – הליכה למטרה מבלי להתחשב בנתונים.
הצד הנפול של הטיפוס הסנווגיני הוא  – התלישות, חוסר הנאמנות וחוסר יכולת ההעמקה.
הצד הנפול של הטיפוס הפלגמטי הוא – הסתגרות בעצמו עד כדי טיפשות, וכוח רצון חלש.
הצד הנפול של הטיפוס המלנכולי הוא – הנפילה לדיכאון ולייאוש.

הקשר בין הגופים לטמפרמנטים

כאשר האני מקבל תוספת כוח, בא הדבר לידי ביטוי במערכת הדם, ונוצר הטמפרמנט הכולרי.
כאשר האלמנט האסטרלי מקבל תוספת כוח, בא הדבר לידי ביטוי במערכת העצבים, ונוצר הטמפרמנט הסנגוויני.
כאשר האלמנט האתרי מקבל תוספת כוח, בא הדבר לידי ביטוי במערכת הבלוטות, ונוצר הטמפרמנט הפלגמאטי.
כאשר האלמנט הפיזי מקבל תוספת כוח, בא הדבר לידי ביטוי בגוף כולו, ונוצר הטמפרמנט המלנכולי.

ביטויים של הטמפרמנטים במערכות הגוף

במידה מסוימת, עוברים הגוף האתרי, הגוף האסטרלי והאני אינקרנציה בתוך הגוף הפיזי, ומתבטאים במערכות הגוף.
אלמנט האני הופך למערכת הדם, על פעימתה ודחיפתה, התפרצותה הלוהטת, המאפיינים את האני הממשי, העכשווי (the actual ego) ) – זהו כוח ההופך לרצון. הטמפרמנט הכולרי מאופיין גם בהתלהטות יצרים מהירה, היכולה לבוא לידי ביטוי בהתפרצות ובכעס.
האלמנט האתרי-פלגמאטי הופך לגוף הורמונאלי, גוף של הפרשות פנימיות, הזורם בשקט, כשהוא נטול העוצמות של התפרצות הדם.
האלמנט האסטרלי-סנגוויני הופך למערכת עצבים, ובא לידי ביטוי ברטט ובחולשת העצבים.
האלמנט הפיזי של המלנכולי הוא כובד הגוף כולו.
האדם אינו בוחר את הטמפרמנט שלו בתודעה ערה. הישות הרוחנית שלו היא הבוחרת את הטמפרמנט שלו במהלך חיים אחד, ומעצבת את האדם באופן מסוים, בהתאם למשימות אותן עליו לבצע ובהתאם לקרמה שלו. בנוסף לטמפרמנט, בוחרת הישות הרוחנית את הגזע, העם, הסביבה, ההורים ושאר התנאים לתוכם ייוולד האדם.

החיות המיוחסות לטבע הטמפרמנטים:

הסנגוויני- פרפר – הסנגוויני, כמו הפרפר, מרפרף ממקום למקום.
הכולרי- אריה – הכולרי יכול לזעום בתוקפנות, וכמו אריה שואף לשלוט.
הפלגמאטי – פרה, רביצה.
המלנכולי – צב. המלנכולי, כמו הצב, נושא את משקל גופו ומוגבל על ידו.
באגדות רבות מסופר על גיבור המלווה על ידי קבוצה של חיות המייצגת את הטמפרמנטים השונים; הוא נעזר בטמפרמנטים השונים על מנת לבצע משימות מסוימות.

print