ותלכנה שתיהן יחדיו

תורת הקבלה היא תורת הסוד הקדומה ביותר באנושות, ממנה התפצלו למעשה כל תורות הסוד, כולל תורות המזרח. היא החלה באברהם אבינו, שידע את חכמת הנסתר, וממנו עברה הלאה. האנתרופוסופיה גם היא תורת נסתר, עליה מבוסס הטיפול הביוגרפי. ידע זה, אשר הובא באופן מותאם לאדם בן תקופתנו  מאפשר להבין את המהות הרוחנית המסתתרת מאחורי אירועי חיינו ונוגע בכל תחומי החיים.