טופס ההרשמה-חיפה

print
בית ספר כחותם – להכשרת יועצים ביוגרפיים

טופס הרשמה להכשרת יועצים ביוגרפים על פי מדע הרוח האנתרופוסופי.
2015-2016 – חיפה

אני___________ מעונינ/ת להירשם למסלול הכשרת יועצים ביוגרפים
שייערך בימי שני בבוקר בין השעות- 9:00 – 16.30 חיפה
מצורף בזה צק על סך : 1000 ₪ דמי קדימה שיקוזזו משכר הלימוד הכללי שהוא- 11,000 ₪ לשנת לימודים מלאה.
ידוע לי כי דמי הקדימה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה.

על החתום:_____________________.
טלפון:________________________.

את הצק יש לשלוח עבור :
אורנה בן דור כפר האורנים, רחוב החורש 6 מיקוד- 73134
ולהודיע על שליחתו – 054-5949428

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
יעל ערמוני – 052-5347926, שרי צדוק – 4646677 – 052