טופס הרשמה – לפיד

print
בית ספר כחותם – להכשרת יועצים ביוגרפיים

טופס הרשמה להכשרת יועצים ביוגרפים על פי מדע הרוח האנתרופוסופי.
2015-2016 – לפיד
אני___________ מעונינ/ת להירשם למסלול הכשרת יועצים ביוגרפים
שייערך בימי ראשון בבוקר בין השעות- 9:00 – 14:30 בישוב לפיד
מצורף בזה צק על סך : 1000 ₪ דמי קדימה שיקוזזו משכר הלימוד הכללי שהוא- 11,000 ₪ לשנת לימודים מלאה.
ידוע לי כי דמי הקדימה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה.
על החתום:_____________________.
טלפון:________________________.

את הצק יש לשלוח עבור :
אורנה בן דור כפר האורנים, רחוב החורש 6 מיקוד- 73134
ולהודיע על שליחתו – 054-5949428

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
יפה לדרמן – 052-2652774, ענבל כסיף – 052-5733399