יחסי קארמה כרך 6 הרצאה מס. 1- ברן, 25 לינואר, 1924