יעוץ ביוגרפי

הייעוץ הביוגרפי הינו מקצוע טיפולי שהתפתח ממדע הרוח האנתרופוסופי. חקירת חקירת האירועים, קטנים כגדולים, מאפשרת לנו להבין את המיוחד בחיינו, ולהפוך כל כאב לאתגר, להזדמנות ולמודעות חדשה.

תחום זה התפתח כמענה נוסף לפסיכולוגיה, מענה שיש בו גם יסודות רוחניים העוזרים לאדם לגלות את משמעות חייו.

האנתרופוסופיה והייעוץ הביוגרפי הן דרך חדשה הנשענת על ידע עתיק המותאם לשלב ההתפתחותי בו נמצאת האנושות בימינו. העקרון המכוון את הייעוץ הביוגרפי הוא התפתחות האדם היחיד, בהקשר לגורלו (ייעודו) ולחברה הסובבת אותו, והתפתחות רוחנית זו מובילה לריפוי נפשי ולשינוי.

הייעוץ הביוגרפי הינו נתיב של ההתפתחות אישית, הן דרך קורסי העשרה לשעות הפנאי –  והן כלימוד מקצוע לאנשים המחפשים שינוי קריירה בחיים.

  ציור: ליזבת אפק

סיפורי חיים – דפוסי החיים שלנו ומשמעותם

האדם המודרני שרוי בניכור עם קיומו, ניכור שמקורו בכך שקיום זה איבד את משמעותו ונעשה לרצף של אירועים מנותקים, שאינם מאוחדים בשלמות המעניקה להם הרמוניה ומשמעות.
היעוץ הביוגרפי עוזר לאדם להבין ולהרגיש שבתשתית האירועים השונים והמשברים הפוקדים אותו ישנה חכמה מכוונת, השוזרת את כלל האירועים היחידים למארג קוהרנטי אחד, בעל משמעות וכיוון.
בתשתית היעוץ הביוגרפי קיימת ההנחה שההתפתחות האישית של האדם אינה מסתיימת אף פעם, וכל שלב בחייו הוא פוטנציאל להתפתחות ולמודעות נוספת, ללקיחת אחריות על עצמי ועל העולם הסובב אותי, תוך כדי הכרת העצמי, הגורל והייעוד.

ציור: ליזבת אפק

סוד הגילאים והשביעונים

בכל שלב של החיים מתפתחים באדם כישורים אחרים ואיכויות פיזיות, נפשיות ורוחניות בהתאם. ביעוץ הביוגרפי אנו לומדים לקרוא את מפת החיים שלנו על פי הגילאים השונים המכונים – גילאים מכוננים, ועל פי תקופות של שבע שנים (שביעונים),  בהן החוקיות ההתפתחותית משתנה, והיחס שלנו כיועצים משתנה בהתאם. אב התופעה של היעוץ הביוגרפי הוא משבר אמצע החיים, וההיפוך המתרחש בעקבותיו.

ציור: ליזבת אפק

התפתחות התודעה העצמית-רוחנית

ההתפתחות האנושית היא התפתחות התודעה – מתודעה ילדית, חלומית אחדותית, לתודעה נפרדת, אינדבידואלית. האדם נוצר בדמות הקוסמוס. כמו באדם, הגדל מילדות לבגרות ולאחר מכן לזקנה, גם העולם עבר שלבים שונים בהתאמה. הכרת החוקים האוניברסאליים, מאפשרת לנו להכיר את עצמנו לעומק.