מהו הייעוץ הביוגרפי?

הייעוץ הביוגרפי הוא ענף טיפולי רוחני-תודעתי, שהתפתח בשלהי המאה העשרים מתוך מדע-הרוח האנתרופוסופי, במקביל להיווצרותם של זרמים פסיכולוגיים, השואבים את הריפוי הנפשי מתוך התובנות הרוחניות על חייו של האדם (כגון, לוגותרפיה, פסיכולוגיה טרנס-פרסונלית, ועוד).

האנתרופוסופיה בכלל והביוגרפיה בפרט, הנן דרך חדשה הנשענת על ידע עתיק המותאם לשלב ההתפתחות בו נמצאת האנושות כיום. זוהי דרך המשלבת בין עבודה הכרתית יצירתית לעבודה רגשית הנשענת על הידע הרוחני.

העקרון המכוון את הייעוץ הביוגרפי הוא התפתחות האדם היחיד, בהקשר לגורלו (ייעודו), לחברה הסובבת אותו ולתקופת הזמן בה הוא נולד,   מתוך הנחה שהבנת המקור הרוחני של האירועים מובילה לריפוי נפשי ולאפשרות לשינוי.

היועץ הביוגרפי חוקר גם את אירועי החיים הקטנים – אשר לכאורה אינם דרמטיים או טראומתיים – כבלש המפענח את הסימנים. דרך המודעות החדשה הנרכשת, מקבל הסבל הקיומי פירוש והחיים מקבלים תכלית.

 ציור של 2 יונים ציור: ליזבת אפק

סיפורי חיים – דפוסי החיים שלנו ומשמעותם

האדם המודרני חש ניכור בסיסי לעצמו ולעולם, שמקורו באיבוד המשמעות של חייו והתייחסות אליהם כאל רצף של אירועים  חסרי פשר, המנותקים זה מזה.

בתקופתנו, רבים בני האדם בהם קיימת הכמיהה להבנת חייהם בהקשר רחב יותר מאשר זה של החיים היומיומיים וסיפוק היצרים הבסיסיים, ואף ההשתייכות למשפחה. כמיהה זו באה על סיפוקה כשהאדם מוצא תכלית לאירועי חייו, קשים ככל אשר יהיו.

הייעוץ הביוגרפי עוזר לאדם להבין ולהרגיש, שבתשתית האירועים השונים והמשברים הפוקדים אותו ישנה חכמה רוחנית מכוונת, השוזרת את כלל האירועים היחידים למארג קוהרנטי אחד, בעל משמעות וכיוון.

בתשתית הייעוץ הביוגרפי קיימת ההנחה שההתפתחות האישית של האדם אינה מסתיימת אף פעם, וכל שלב בחייו הוא פוטנציאל להתפתחות ולמודעות נוספות, ללקיחת אחריות על עצמי ועל העולם הסובב אותי, תוך כדי הכרת ‘העצמי’, הגורל והייעוד.

ציור: ליזבת אפק

סוד הגילים והשביעונים

בכל שלב של החיים מתפתחים באדם כישורים אחרים ואיכויות פיזיות, נפשיות ורוחניות בהתאם. ביעוץ הביוגרפי אנו לומדים לקרוא את מפת החיים שלנו על פי הגילים השונים המכונים בשם ‘גילים מכוננים’, על פי תקופות של שבע שנים (שביעונים), ועל פי חוקיות קוסמית הבאה לידי ביטוי באדם היחיד. ההנחה הבסיסית שלנו היא שהאדם חוזר שוב ושוב לחיים ארציים על מנת להשלים את התפתחותו.

אב-התופעה של הייעוץ הביוגרפי הוא משבר אמצע החייםוההיפוך המתרחש בעקבותיו.

ציור: ליזבת אפק

התפתחות התודעה העצמית-רוחנית

ההתפתחות האנושית היא התפתחות התודעה – מתודעה ילדית, חלומית, אחדותית – לתודעה נפרדת, אינדיבידואלית. האדם נוצר בדמות הקוסמוס, בדמות האלוהות. כמו באדם – הגדל מילדות לבגרות ולאחר מכן לזקנה – גם העולם עבר שלבים שונים בהתאמה. הכרת החוקים האוניברסאליים, מאפשרת לנו להכיר את עצמנו לעומק.

לא ניתן להפריד את התפתחות היחיד מהתפתחות האנושות כולה, ואף הקוסמוס כולו. מסיבה זו, גם הייעוץ האישי נשען על היותו של האדם תמונה של העולם, של האלוהות – ועל מציאת מקומו הנכון של היחיד בהקשר של תקופתו ולמשימותיה, והחברה אליה הוא שייך.

כז וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ: בראשית א’