שנה א' – שנת יסוד

יסודות ומיומנויות בטיפול ביוגרפי ובידע אנתרופוסופי

שנה א’ מהווה שנה של התפתחות אישית מעמיקה, המעניקה למשתתפים בסיס בתחום הביוגרפיה והאנתרופוסופיה עבור המשך הלימודים, לקראת רכישת המקצוע של טיפול ביוגרפי.
הערה: שנה א, יכולה להילמד גם כיחידה בפני עצמה, ומעניקה לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש כלים טיפוליים ייחודיים, עבור התפתחותם האישית והמקצועית.

בסוף השנה מוענקת למשתתפים תעודה: יסודות ומיומנויות בטיפול ביוגרפי.

נושאי הלימוד בשנה א':

א. מבוא: מהו הטיפול הביוגרפי?

ב. מושגי יסוד אינקרנציה ואקסקרנציה – המסע בין לידה למוות, בין חיים לתודעה.

ג. חוקי הביוגרפיה :

השביעונים הראשונים בחיי האדם (0 -21).

שביעון 1 – לידת הגוף הפיסי : 0-7 – 'שבע השנים הטובות'.

שביעון 2 – לידת הגוף האתרי, גוף החיים : 7-14 – 'מאחדות לפרידה בהדרגה'.

שביעון 3 – לידת הגוף האסטרלי, גוף הנפש : 14-21 – סערות הנפש ותנועה בין הקצוות.

גילים מכוננים:

גיל 5 – 'הרצון והייחול'  – תמונת עבר, הווה ועתיד המתגלה דרך אירוע גיל 5.

גיל 9 – 'לידת התודעה העצמית' – 'הגירוש מגן עדן'.

גיל 12 – 'פיצול בין המינים ובין עליונים לתחתונים' – הגדרה עצמית ארצית.

גיל 17 – 'שנת שמש' – העתיד מתגלה להרף עין.

גיל 18.7 – 'קשר ירח-שמש' ראשון – 'כשעבר ועתיד נפגשים'.

גיל 21 – לידת 'האני' הארצי.

הבנת מאפייניהם הייחודיים של שביעונים אלו בביוגרפיה האנושית, לימוד משמעותם של הגילים המכוננים. כתיבה, קריאה וניתוח של שביעונים כתובים.

ד. גורל וחופש – הצו הקרמתי והגשמתו – חלק א – חשיפה ראשונה לידע הקרמה שהביא לעולם רודולף שטיינר, דרך המחקר הייחודי של חוקר מדע הרוח, צבי בריגר ז"ל, אשר הורחב ופותח על ידי אורנה בן דור, וצוות 'כחותם'.

ה. יסודות האנתרופוסופיה :'גוף נפש רוח'  –  ישות האדם על-פי מדע הרוח – ארבעת הגופים.

ו. היכרות עם הציור האנתרופוסופי.

ז. לימוד ותרגול כלים של הטיפול הביוגרפי. 

ח. ביוגרפיה דינמית – שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב’ – כחלק מהתנסות חיה, חווייתית בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

*הלימודים ישלבו קבלת ידע תיאורטי עם עבודה סדנאית חוויתית דרך הביוגרפיה האישית של המשתתפים, תרגול בקבוצות קטנות ותרגילי אמנות.

צוות המורים:

צוות המורים בבית הספר מורכב מאנשים שהחיפוש אחר האמת היא נר לרגליהם. אנשים המקדישים את חייהם לעבודה עצמית ולעזרה לאחרים. בית הספר ‘כחותם’ הוא מרחב נפשי-רוחני בו חוקרים המורים והתלמידים יחדיו את חייהם הנפשיים-רוחניים, ומוסיפים לידע שניתן על ידי ר. שטיינר, מייסד מדע הרוח האנתרופוסופי. העבודה המשותפת בין מורים לתלמידים מצמיחה מורים ואסיסטנטים נוספים, ומאפשרת לכל אחד ואחת מאתנו למצוא את המקום המדויק לו/לה בהתפתחות האישית. כך, בית הספר כולו על אנשיו הולך ומתפתח, הולך ומשתנה תדיר.

להיכרות עם צוות מורי בית הספר: לחצו כאן

דרישות לימודיות:

קורס מקדים – לימוד יחידה 1 בקורס המקוון חוט השני בביוגרפיה. התשלום על קורס זה הינו 1500 ש"ח והוא יורד מתוך שכר הלימוד הכולל עבור שנה זו. לפרטים והרשמה לחצו כאן.

במהלך השנה, התלמידים יתבקשו לקרוא מאמרים וספרים, ולהגיש תרגילים וכן למלא את כל המטלות במסגרת הקורסים המקוונים.

היקף שעות לימוד בשנה א:

הלימודים כוללים 28 ימי לימוד על-פי הפירוט הבא:

קורס מקוון מקדים – חוט השני בביוגרפיה של האדם – יחידה 1. קורס זה יילמד באופן באופן עצמאי על ידי התלמיד, לפני פתיחת שנת הלימודים. עלות הקורס 1,500 ש"ח והיא תורד משכר הלימוד הכולל. לקריאת אודות הקורס – לחצו כאן.

20 ימי לימוד ביום הלימודים הקבוע. מרביתם פרונטליים וחלקם בזום.

 3 ימי לימוד בציור אנתרופוסופי ביום הלימודים הקבוע.

יום לימוד 1 ביום שישי – 'מרתון ייעוצים' התנסות חיה ביטיפול ביוגרפי עם סטאזרים משנה ג'.

סדנא בת ארבעה ימים, בימים חמישי-שישי – הצו הקרמתי והגשמתו ההכרחית.

קורס מקוון – הצו הקרמתי והגשמתו ההכרחית. קורס זה יילמד במהלך שנת הלימודים ומהווה חלק מתכנית הלימוד הכוללת ואינו כרוך בתשלום נוסף. לקריאה אודות הקורס לחצו כאן.

סה"כ 210 שעות לימוד אקדמאיות במהלך השנה.

שכר הלימוד השנתי: 8,500 ש"ח (שכר הלימוד אינו כולל תשלום על ספרי החובה הדרושים במסגרת הלימודים).  

הרשמה:

המעוניינים להרשם יתבקשו לכתוב את סיפור חייהם ב-2-3 עמודים ויוזמנו לראיון אישי. להרשמה לראיון אישי לחצו כאן

מספר התלמידים בקורס מוגבל ל-15 אנשים בלבד.

לשאלות ופרטים נוספים: 

זהר קייטסקי – 054-3222148, Zoharkayatsky@gmail.com

 

                     למידע נוסף על תכנית ההכשרה המלאה לחצו כאן