שנה ד' – שנת סטאז'

שנה ד' מהווה שנת סטאז'

נושאי הלימוד בשנה ד':

א. ציור אנתרופוסופי: דניאל זהבי – ציור מתוך הצבע – 'שומר הסף הקטן'.

ב. 'הפילוסופיה של החירות' בראי הביוגרפיה. נושא זה מבוסס על המחקר הייחודי של חוקר מדע הרוח, צבי בריגר ז”ל, אשר הורחב ופותח על ידי אורנה בן דור, וצוות ‘כחותם’.

ג. "הרצון והקרבן". נושא זה מבוסס על המחקר הייחודי של חוקר מדע הרוח, צבי בריגר ז”ל, אשר הורחב ופותח על ידי אורנה בן דור, וצוות ‘כחותם’.

ג. 'מסע בין כוכבים' – המסע לאחר המוות – נכיר לעומק את השלבים השונים שהנשמה עוברת במסעה לאחר המוות, על-פי תיאוריו המפורטים של ר.שטיינר, ונחבר אותם לביוגרפיה ולקרמה האישית של כל אחד מאיתנו.

ד. תרגול מיומנויות טיפול:

  • תיאורי מקרים של תלמידים, מתוך ההתנסותם המעשית.
  • עיסוק בשאלות ביוגרפיות ובשאלות אתיות, העולות מתוך ההתנסות של התלמידים.
  • קריאת ביוגרפיות של ממטפלים, וניתוחן.
  • תרגול טיפול ביוגרפי בשלשות.

ה. ביוגרפיה דינמית: שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב' – כחלק מהתנסות חיה וחווייתית, בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

דרישות לימודיות ודרישות סטאז': (דרישות מפורטות יינתנו לתלמידי ההכשרה) – במהלך השנה, התלמידים יתבקשו לקרוא מאמרים וספרים, ולהגיש תרגילים, וכן למלא את דרישות ההתמחות המופיעות מטה.

הלימודים מתקיימים אחת לשבועיים / שלושה.

היקף שעות לימוד – 120 שעות אקדמאיות.

קבלת תעודת מטפל ביוגרפי מוסמך תהיה לאחר השלמת ההתמחות במלואה, והסכמה של צוות ההכשרה.

 

התמחות בהכשרה למטפלים ביוגרפיים של בית הספר 'כחותם' שנה ג'-ד'

תכנית ההתמחות בבית הספר 'כחותם' לטיפול ביוגרפי תספק למתמחה מסגרת התמחות, שעם סיומה יוכל לקבל תעודת מטפל ביוגרפי – המוכרת על ידי הפורום הבינלאומי לטיפול ביוגרפי, מטעם בית הספר הגבוה למדע הרוח האנתרופוסופי בדורנך/שוויץ – ולהיות מטפל ביוגרפי עצמאי. התכנית מותאמת לדרישות האתיות המקובלות בתחומי התרפיה, לרוח ולערכים של בית הספר.

א.בסיום תהליך התמחותו, על המתמחה להגיע לידע מעמיק בטיפול ביוגרפי אנתרופוסופי, על-פי הנושאים המרכזיים שנלמדו במהלך שנות הלימוד.

ב. על המתמחה לפתח יכולת ללוות את המטופל מבחינה נפשית ורוחנית, באמצעות הכלים של הטיפול הביוגרפי, וכן להכיר מושגים בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה, ולהשתמש בהם בהתאם לצורך. לשם כך עליו לרכוש מיומנויות וידע.

ג. על המתמחה ללמוד להתבונן ולהבין את התהליכים המתרחשים אצל מיועציו, במרחב הטיפולי, בראייה ביוגרפית, רוחנית, וכן למצוא הקשרים, ולעשות אינטגרציה, בין התהליכים המתחוללים אצל מיועציו, לתהליכים האישיים שהוא עובר במסע ההתפתחות הרוחנית.

ד. על המתמחה להכיר את כללי האתיקה במתן טיפול ביוגרפי, להכיר את הכללים המקובלים במקצועות טיפוליים מקבילים ומשיקים, ואת החוקים הנוגעים לעבודתם ולפעול בהתאם להם, תוך שמירה על שיקול דעת ומחשבה גמישה, לגבי כל מקרה ומקרה.

ה. על המתמחה לסיים תהליך טיפול אישי עם 10 מטופלים של 15 מפגשים טיפוליים לפחות, המלווים בהדרכה של מטפל ביוגרפי מוסמך.

תנאים מוקדמים להתחלת ההתמחות

  • שתי שנות לימוד מלאות בתוכנית להכשרת מטפלים ביוגרפיים של בית הספר 'כחותם', והמשך לשנת הלימוד השלישית.
  • קבלת טיפול ביוגרפי אישי רציף ממטפל ביוגרפי מנוסה, המוכר מטעם בית הספר 'כחותם' – לא פחות מ 28 מפגשים מלאים.
  • הגשת החובות של כל אחת משנות הלימוד.DSC00204