י"א כסלו התשפ"ב, 04.11.2021

הגדרה עצמית

העידן החדש מאוד 'דמוקרטי' כאשר מדובר בהגדרה עצמית. בעיקר, יש נטייה לאפשר חירות בהגדרה העצמית, במובן 'איש הישר בעיניו יגדיר' את עצמו מתוך עצמו. ולכל אחד יש את האמת שלו. וזאת בשם החירות.

נתבונן על המושג הגדרה עצמית מנקודת מבט רוחנית עמוקה.

כאשר רצה הבורא לברוא נבראים, תחילה התפשט אורו, התעבה, והפך לכלי, לנברא שיכול לחוש את הבורא בתוכו.

תהליך זה התרחש בשני שלבים: 

  1. התפשטות א': התפשטות האור והתעבותו, כך שיווצר כלי.
  2. התפשטות ב': הסתלקות האור מהכלי, והתפשטותו מחדש לתוך הכלי, לפי מידת היכולת של הכלי לאפשר לאור לשכון בו.

 שני התהליכים האלה יוצרים נברא שיכול לתפוס את עצמו כעצמו, ואת הבורא כחיצוני לו.

כלומר, האור מאציל ובורא כלי שיכול לזהות אותו, את האור, את הבורא עצמו, על ידי זה שהוא גם מזהה את עצמו. כלומר, התפשטות ב' זה הידיעה של הכלי שהאור הוא מחוץ לו, והוא רוצה למשוך אותו לתוכו.

איך זה משפיע על העבודה הרוחנית שלי כאדם, ועל ההגדרה ואת התפיסה העצמית שלי? 

למעשה, כל העבודה שלי היא לבקש להיות כלי שיכול להרגיש את מה שברא אותי ככלי! אין לי הגדרה אחרת! לא פסיכולוגית ולא רוחנית. כל הגדרה עצמית שלי ביחס לעצמי ולרצונות לקבל שלי היא מוטעית מיסודה.

ההגדרה העצמית האמיתית שלי היא תמיד בתוך הקשר; וההקשר הוא היחס לבורא! בלי להתייחס למי שהאציל אותי וברא אותי, אין לי אפשרות להגדיר את עצמי.

והשאלה תמיד – וזו גם הבחירה האמיתית היחידה שיש לי כנברא – היא איך אוכל ליצור את עצמי באופן הטוב ביותר, כך שאור הבורא יכול להתפשט בי ולהתבטא דרכי, דרך הכלי המסוים שאני מהווה. ככל שאהיה כלי זך יותר (פחות פועלת מהגוף האסטרלי שלי, מההתניות, מקרמת עבר, מהתשוקות והרצונות האגואיסטיים), אור אינסוף יוכל להתפשט בי ודרכי.

כפי שאנחנו רואים, הגדרה עצמית נקבעה כבר בעולמות הגבוהים ביותר, בעולמות השורש, שאנחנו הענפים שלהם.

לסיכום: 

התפשטות א' של האור נועדה ליצירת הכלי, דרך התעבות האור.

התפשטות ב' של האור היא לתוך הכלי שנברא.

אדם שלא מגדיר את עצמו דרך התפשטויות אלו, נשאר בעצם בדרגת 'חומר', או כפי שנאמר בחכמת הקבלה, בדרגה של בהמה. של כלי ללא הכרת האור, ללא הכרת בוראו. במילים אחרות – ללא מודעות והגדרה עצמית.

האופן בו ערכי העצמי נקבע, הוא בדיוק ע"פ היחס שלי לבורא. ללא הגדרה זו אני לא יכולה להיות מכונה בשם – אדם: אדמה לעליון.

print