מיכאלה גלוקלר – הרצאה פתוחה

מתוך הסדנא מחלה וגורל, דצמבר 2016