אודות בי"ס 'כחותם'

בית ספר 'כחותם' נפתח כדי לתת מענה לצרכים הרוחניים והנפשיים הקיימים בעומק לב כולנו.

בתקופה שלנו – בה חי האדם המודרני בקצב בלתי מתקבל על הדעת ותובעני – חוזרת ומתעוררת השאיפה הקמאית למענה שלם לשאלות, בהן מתחבט הפרט בדרכו להגשמה עצמית:

מי אני? מהו ייעודי בחיים? מה פשר המצוקות והמשברים שלי וכיצד ניתן לגייס אותם לצורך התפתחות וגדילה? מה המשמעות של קשרי עם בני האדם, של חוויות הילדות שלי? כיצד אשתחרר מכל המעיק עלי ואצעד לעבר חיים שלמים ומספקים יותר?

בית ספר 'כחותם' מציע דרך חזרה אל מהותנו האמתית, דרך הביתה להגשמה ולשמחה.

 צוות המורים

צוות המורים בבית הספר מורכב מאנשים שהחיפוש אחר האמת היא נר לרגליהם. אנשים המקדישים את חייהם לעבודה עצמית ולעזרה לאחרים.

הדבר המייחד את בית ספרנו הוא שהעבודה התרפויטית הינה עבודה תודעתית, רוחנית אקטיבית. אין היא מתבצעת על האדם מבחוץ – באופן העוקף את התודעה (שלא כמו תקשור, היפנוזה וכו'…). העבודה מכוונת אל כוחות הנפש והתודעה של האדם, כדי לתת לו כלים לעבודה עצמית, המעצימה את כוחותיו ואת אישיותו.

בית הספר 'כחותם' הוא מרחב נפשי-רוחני בו חוקרים המורים והתלמידים יחדיו את חייהם הנפשיים-רוחניים, ומוסיפים לידע שניתן על ידי ר. שטיינר, מייסד מדע הרוח האנתרופוסופי. העבודה המשותפת בין מורים לתלמידים מצמיחה מורים ואסיסטנטים נוספים, ומאפשרת לכל אחד ואחת מאתנו למצוא את המקום המדויק לו/לה בהתפתחות האישית. כך, בית הספר כולו על אנשיו הולך ומתפתח, הולך ומשתנה תדיר.

 למי מיועדים הלימודים בבית ספר?

* לאנשים המעוניינים לרכוש מקצוע שהוא ייעוד-חיים.

* לכל מי ששואל על פשר החיים ומשמעותם.

*  לאנשים שחווים מצוקה רגשית.

* לכל מי שיש בו סקרנות להיחשף לידע מעמיק בתחום הנפש והרוח.

* למטפלים הרוצים להיחשף לארגז כלים טיפולי חדש.

* להורים לילדים המעוניינים להבין לעומק את שלבי ההתפתחות של ילדיהם.

* לאנשים באמצע חייהם שהפסיקו לשאול לָמַה? ועכשיו שואלים בשביל מה?

 
  • אנשים יושבים במעגל