על פייסבוק ועולם הרוח / אורנה בן דור

בהרצאתו של ר. שטיינר, מייסד מדע-הרוח האנתרופוסופי, על הקרמה של הייעוד המקצועי, הוא פותח בפנינו מבט להשתנות של היחס של האדם המודרני למקצועו, לעומת היחס של האדם למקצוע שלו בימים קדומים יותר.

אם בעבר, היה האדם מזוהה עם מקצועו – נגר, סנדלר, מורה ועוד…  – ומשקיע בו את כל ישותו ואהבתו – הולכים המקצועות בימינו ונעשים פחות ופחות ביטוי לאישיות של האדם ולרגשותיו. בעיקר המקצועות שאינם דורשים ראייה כללית של המוצר, ואחריות עליו מתחילתו ועד סופו. כמו כן, המקצועות המודרניים דורשים יותר ויותר מיומנות חד-צדדית.

אך העולם פועל באופן מאזן. לכל תזה יש את האנטיתזה שלה.

כך, ניתן לאזן את ההתמיינות, הספציפיקציה, הפירוד, והאטומיזציה הבלתי נמנעת של המקצועות, ע"י תחושת אחדות, אהבה ואחריות בסיסית בין אדם לחברו, ללא קשר למקצוע. בימינו, תחושה זו אינה קיימת כדבר טבעי, וחייבת לנבוע מהתפתחות-רגשית רוחנית.

"אבולוציית העולם דורשת שככל שהמקצועות יעברו מכניזציה והתמחות, אנשים ירגישו צורך בכך שהקוטב הנגדי יהפוך להרבה יותר פעיל בתוכם. זה אומר שעל כל אדם למלא את נפשו במה שמקרב אותו לכל אדם אחר, לא משנה מהי עבודתם הספציפית".

(שטיינר, הקרמה של הייעוד המקצועי, הרצאה 4, ארכיב/דניאל זהבי)

 

האיזון הוא חוק קוסמי. גם במקרה שלא תתרחש התפתחות כזו, חייבת לבוא אנטיתזה.  אך האנטיתזה תתבטא בצורה של צל, כפיל. כלומר – במקום הישויות הרוחניות הגבוהות הטובות, תכנס ישות-רוחית של רוע, ותאזן את הפיצול והפירוד דרך אחדות מזויפת. האחדות המזויפת תבוא לידי ביטוי בתחושה של דומות בין האחד לשני, וברצון של כולם – אמנם לדבר אחד –  הרצון לקבל ולנצל; זה יהיה המניע המשותף.

"אם המקצועות ימשיכו להתחלק לעוד ועוד תחומים צרים, תמיד תהיה קיימת אחדות מסוימת בכך שלכל בני האדם תהיה את אותה התכונה של רצון לקבל ולהשיג כמה שאפשר יותר באמצעות עבודתו".

אחד הנציגים הבולטים של תרבות-הצל, המכונה באנתרופוסופיה – התרבות האהרימנית – הוא הפייסבוק, והאופן בו הוא פועל על מנת ליצור אחדות מזויפת בין 'החברים'. בבסיסו קיים אינטרס כלכלי אדיר, והוא משמש גם את המשתמשים בו על מנת שיוכלו להפיק רווחים, דרך שכנוע 'החברים' שלהם לקנות את המוצרים שלהם.

אין דבר שהוא רע באופן אבסולוטי – הפייסבוק כשלעצמו אינו רע. אפשר להשתמש בפייסבוק למטרות טובות וגבוהות. השאלה היא את מי הוא משרת – את שר הטוב או את שר הרוע?

print