פרשת חיי שרה- כמה חיים היו לשרה וגם – מי הוא הרשע?

א וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה, מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים–שְׁנֵי, חַיֵּי שָׂרָה. בראשית כג

המילים: אלה הם שני ימי חיי- נאמרו על כל האבות והאימהות. והמפרשים אומרים: שני חיים: חיי אמת- המכונים גם חיי שכל, לא במובן האינטלקטואלי, אלא הפן באדם שמכיר עצמו כחלק אלוה ממעל- וחיי שעה, חיי היום יום, החיים המאפיינים את האדם עד גיל מסוים, בהם הוא מונע מיצרים, תשוקות, מאוויים, רצונות ארציים, צפיות החברה ממנו, אותם הפנים לתוכו- ואף מאידיאלים.

ההיפוך בין חיי שעה לחיי שכל, מתרחש אצל בני אדם בעלי שליחות רוחנית ופוטנציאל להתפתחות רוחנית. רב בני האדם לא מתקדמים לחיי רוח, וממשיכים את מהלך גיל הנעורים (מהמילה להתנער מכל מה שכובל ומחייב לברית).

אצלנו האפשרות להיפוך מתרחשת החל מאמצע החיים.

על הצדיק נאמר שהוא חי גם במותו; גם במובן הזה יש לו: "שני חיים" ואילו על הרשע נאמר שהוא מת גם בחייו, חייו הם לא חיים.

ומי הוא אם כן הרשע?

אין הכוונה למי שעושה דברים בזדון; הרשע הוא זה שאינו מממש את הפוטנציאל הגנוז בו, אם מבחינת עצלות, תאוות לכסף, מעמד, חוסר רצון לוותר על הישן ועוד…הוא חוטא- במובן של מחטיא את הדרך הנכונה עבורו.

חייהם של האבות נספרים החל מהגיל בו התרחש השינוי. חיי האמת של אברהם נספרים החל מגיל 37. רק אז הוא מתחיל להגשים את הפוטנציאל הגנוז בתוכו ואת המטרה והשליחות לשמן הוא בא לעולם.  בגיל זה, נשמע קולו של האל מתוכו כציווי: לך לך! וכבר דיברנו על משמעות המילים הללו, בהקשר לפרשת לך לך.

יצחק היה בן 37 כשהובל לעקדה. לאחר העקדה השתנה מבנהו הנפשי של יצחק והוא הפך מנער לאיש.

גיל 37  (וחודשיים) נחשב על פי החוקים הביוגרפיים לגיל בו העבר נסוג, ודבר מה חדש יכול להיפתח עבור האדם. בגיל זה, בפעם השנייה, זהה המנח של השמש והירח באופן יחסי האחד לשני, למנח שלהם ברגע הלידה של האדם. זהו מעין 'צוהר' לאפשרות עבור קרמת עבר להסתיים.

גילוי נאות- בחיים שלי הדבר בא לידי ביטוי בלידה של בתי הבכורה, האהובה והנפלאה- לאחר שנים של רצון שלא התממש עד אז,  להיות אימא.

בשלב מסוים בחיינו קורא אלוהים לכולנו: לך לך! אך איפה הקול נשמע? התהודה האלוהית היא בתוך לב האדם. זהו קול חרישי לעומת הקולות הרמים והנסערים הנמצאים סביבנו, מושכים ומבלבלים אותנו- אך זהו ציווי.

והתרגיל הביוגרפי- תרפויטי השבוע:

מה קרה לנו בסביבות גיל 37 ? והאם חשנו שמשהו מהעבר הסתיים, ונפתחת דלת לאפשרות חדשה?

print