פתאום באמצע החיים – הרצאה

הרצאה עם אורנה בן דור בבית הספר אלומות