שנה ג' – טיפול ביוגרפי כמקצוע וכייעוד

בשנה ג' התלמידים ממשיכים ברכישת ידע וכלים עבור הכשרתם. בשנה זו מושם דגש על הפיכה הדרגתית, מתלמידים – למטפלים ביוגרפיים, ועל-כן, מוקדש חלק ניכר מן השיעורים לתרגול טיפול, הפנמה של החומרים הנלמדים ויישומם. בשנה זו מתחילים התלמידים את ההכשרה המעשית.

הנושאים הנלמדים בשנה ג'

א. קורסים בציור ואנתרופוסופיה:  

ציור אנתרופוסופי: דניאל זהבי – ציור – שבעת תהליכי החיים.

אנתרופוסופיה – הביוגרפיה של האנושות.

ב. חוקי הביוגרפיה והטיפול הביוגרפי

שלושת השביעונים של הרוח:

השביעון השביעי – אדם הרוח : 42 – 49

השביעון השמיני – רוח החיים: 49 – 56

השביעון התשיעי – רוח העצמיות : 56 – 63

הבנת מאפייניהם הייחודיים של שביעונים אלו בביוגרפיה האנושית, לימוד משמעותם של הגילאים המכוננים.

ג. 'האדמה כישות הקונפליקט' חלק א' + ב' – סדנא בת 4 ימים, לימודים בכיתה וקורס מקוון. נושא זה מבוסס על המחקר הייחודי של חוקר מדע הרוח, צבי בריגר ז”ל, אשר הורחב ופותח על ידי אורנה בן דור, וצוות ‘כחותם’.

ד. 'האבולוציה מנקודת המבט של הממשויות' .

ה. נושאים וסוגיות ביחסי מטפל מטופל

ו. אימון ותרגול ייעוצים כחלק מתכנית ההכשרה

ז. כלים מתקדמים בטיפול ביוגרפי והתפתחות אישית

ח.  ביוגרפיה דינמית – שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב' – כחלק מהתנסות חיה וחווייתית בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

דרישות לימודיות (יינתנו בפירוט לתלמידי ההכשרה) – התלמידים יתבקשו במהלך השנה לקרוא מאמרים וספרים ולהגיש תרגילים. כמו-כן, בשנה זו הם נדרשים להתחיל בהכשרתם המעשית (פירוט: ראו שנה ד') וכן להנחות סדנת סופשבוע בטיפול ביוגרפי.

הלימודים כוללים 32 ימי לימוד על-פי הפירוט הבא:

22 ימי לימוד ביום הלימודים הקבוע, חלקם פרונטליים וחלקם בזום.

2 ימי לימוד ביום שישי – ‘מרתון ייעוצים’ תרגול חי של טיפול ביוגרפי עם תלמידי שנה א'.

סדנא בת 4 ימים בימים חמישי-שישי – ‘האדם והאדמה כישויות של קונפליקט’.

קורס מקוון – 'האדם והאדמה כישויות של קונפליקט'. קורס זה יילמד במהלך שנת הלימודים ומהווה חלק מתכנית הלימוד הכוללת ואינו כרוך בתשלום נוסף.

היקף שעות לימוד: 280 שעות אקדמאיות.

שכר לימוד: 11,500 ש”ח (שכר הלימוד אינו כולל תשלום על 4 ספרי חובה במסגרת שנת הלימודים)

0b67058b-1131-47a9-bcda-e8bf2862ed76

                                                           ציור: ליזבת אפק