שנה ג’ – יעוץ ביוגרפי כמקצוע וכייעוד

בשנה ג’ התלמידים ממשיכים ברכישת ידע וכלים עבור הכשרתם. בשנה זו מושם דגש על הפיכה הדרגתית, מתלמידים – ליועצים ביוגרפיים, ועל-כן, מוקדש חלק ניכר מן השיעורים לתרגול יעוץ, הפנמה של החומרים הנלמדים ויישומם. בשנה זו מתחילים התלמידים את ההכשרה המעשית.

הנושאים הנלמדים בשנה ג’

א. קורסים מרוכזים בציור ואנתרופוסופיה:  

ציור אנתרופוסופי: דניאל זהבי – ציור – שבעת תהליכי החיים.

אנתרופוסופיה: יפתח בן אהרון / עמוס בן אהרון – הביוגרפיה של האנושות.

ב. חוקי הביוגרפיה והיעוץ הביוגרפי

שלושת השביעונים של הרוח:

השביעון השביעי – אדם הרוח : 42 – 49

השביעון השמיני – רוח החיים: 49 – 56

השביעון התשיעי – רוח העצמיות : 56 – 63

הבנת מאפייניהם הייחודיים של שביעונים אלו בביוגרפיה האנושית, לימוד משמעותם של הגילאים המכוננים.

ג. ‘האדמה כישות הקונפליקט’ חלק א’ + ב’ – שיעורים פרונטליים + קורס מקוון.

ד. ‘האבולוציה מנקודת המבט של הממשויות’ .

ה. נושאים וסוגיות ביחסי מטפל מטופל

ו. אימון ותרגול ייעוצים כחלק מתכנית ההכשרה

ז. כלים מתקדמים בייעוץ ביוגרפי והתפתחות אישית

כל מפגש יתחיל בביוגרפיה דינמית –  שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב’ – כחלק מהתנסות חיה וחווייתית בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

דרישות לימודיות (יינתנו בפירוט לתלמידי ההכשרה) – התלמידים יתבקשו במהלך השנה לקרוא מאמרים וספרים ולהגיש תרגילים. כמו-כן, בשנה זו הם נדרשים להתחיל בהכשרתם המעשית (פירוט: ראו שנה ד’) וכן להנחות סדנת סופשבוע ביעוץ ביוגרפי.

מסגרת הלימודים: יום לימודים אחת לשבוע.

היקף שעות לימוד: 270 שעות אקדמאיות

0b67058b-1131-47a9-bcda-e8bf2862ed76

                                                                      מימוש עצמי