תכנית הקורס – "סוד הגילאים והשביעונים"

1. מפגש ראשון – היכרות ומבוא

נלמד ונבהיר את הנושאים הבאים: הייעוץ הביוגרפי, מושגי יסוד בשפת הביוגרפיה-האנתרופוסופית, "גיל מכונן בביוגרפיה", ארבעת הגופים של האדם, המסע המרכזי שלנו מאינקרנציה (התגשמות) לאקסקרנציה (התפתחות).

2. מפגש שני – השביעון ראשון וגיל חמש

נלמד ונתרגל את הנושאים הבאים: השביעון הראשון כשער הכניסה של האדם לתוך מסע ההתגשמות, קסמן של השנים הראשונות בהיבט הרוחי, הסביבה הראויה והנכונה להתפתחות הטובה ביותר עבור הילד, החוויה המרכזית של השביעון הראשון, אותה אמור לספוג הילד – "העולם הוא טוב".
גיל חמש – גיל הפחדים, ההתוודעות אל המוות; "גיל לידת התודעה הגופנית ". נתוודע לדפוס הנחשף בגיל זה .

3. מפגש שלישי – השביעון השני

לידת הגוף האתרי והמסתורין של הטמפרמנטים
נלמד על הכוחות הזמינים לילד ומאפשרים לו בניית יכולות חדשות. מה נכון ללמד, ומה הוא האופן בו צריך ללמד בגיל הזה.
בשביעון זה נפגוש את ארבעת הטמפרמנטים האנושיים. לכל אדם יש טמפרמנט משלו. הבנה מעמיקה של כל אחד מארבעת הטמפרמנטים (ושל השילובים ביניהם), תאפשר לנו היכרות חדשה ומפתיעה עם עצמנו, אך בעיקר עם הילד שלנו.
כיצד נכון לפעול וללמד על פי הטמפרמנטים?

4. מפגש רביעי – המשך השביעון השני – גיל תשע כגיל מכונן

גיל תשע מכונה בספרות 'גיל הגירוש מגן העדן' – כחלק מתהליך הגדילה וההתפתחות, עובר הילד בגיל הזה אירוע בו הוא חווה את הכאב ההכרחי של הבדידות כחלק בלתי נמנע מעיצוב האינדיבידואליות.

5. מפגש חמישי – השביעון השלישי, גיל 21

לידת הגוף האסטרלי (גוף הנפש) – התפתחות התודעה דרך התחושות והרגשות, שלב נוסף של הנפרדות לקראת לידת האני האינדיבידואלי.
גיל 21 כגיל מכונן – לידת האני הארצי האינדיבידואלי, ותחילת המפגש עם העולם דרך שלושת חלקי הנפש – תחושה, מחשבה, תודעה, עד לידת האני הרוחי בגיל 42.

6. מפגש שישי – גיל ההיפוך וגיל היציאה לחירות

גרף החיים של האדם מוביל אותו מההתגשמות (אינקרנציה), אל ההתפתחות הרוחנית והיציאה מהתגשמות (אקסקרנציה). באמצע החיים, ניתנת ההזדמנות להיפוך – מהארצי, גשמי – להגשמה הרוחנית. מה משמעותו של היפוך זה?
גיל 49 כגיל מכונן המייצג את האפשרות לשחרור מדפוסים ומקבעונות, ויציאה לחופש חדש.
כחלק מההתפתחות הרוחית של האדם ניתנת לו האפשרות של היציאה מעבדות לחירות.
מהי החירות על פי האנתרופוסופיה?

dsc00168

סוד הגילאים והשביעונים