קבוצת חקר – לימודי המשך

"מדע הרוח תלוי באותן נפשות הרוצות לפתח ברצינות, באופן עצמאי, את מה שהוצג. בעבודה עצמאית כזו, דברים רבים יעלו ויופיעו מתוך התחומים שאפילו לא הוזכרו. כל מי שימשיך עם רוח עצמאית – ימצא אנשי קשר לעבודה זו".     ר. שטיינר, אנתרופוסופיה, פסיכוסופיה, פניאומתוסופיה.

שנת לימודים זו מיועדת לבוגרי בית הספר המעוניינים להמשיך ולהעמיק את ידיעותיהם בנושאים מתוך האנתרופוסופיה, הביוגרפיה והקרמה. שנה זו אינה מהווה חלק מחובות ההכשרה.

הלימודים במסגרת זו מתמקדים בשיתוף והדרכת עמיתים, המשך לימוד והעמקה בידע האנתרופוסופי-ביוגרפי, והמשך התפתחות אישית-רוחנית שאינה מסתיימת לעולם.

מסגרת הלימודים:  יום לימודים אחת לחודש. היקף שעות : 60 שעות אקדמאיות.