שנת חקר – לימודי המשך

“מדע הרוח תלוי באותן נפשות הרוצות לפתח ברצינות, באופן עצמאי, את מה שהוצג. בעבודה עצמאית כזו, דברים רבים יעלו ויופיעו מתוך התחומים שאפילו לא הוזכרו. כל מי שימשיך עם רוח עצמאית – ימצא אנשי קשר לעבודה זו”.     ר. שטיינר, אנתרופוסופיה, פסיכוסופיה, פניאומתוסופיה.

שנת לימודים זו מיועדת לתלמידים שסיימו את לימודיהם הסדירים, ומעוניינים להמשיך ולהעמיק את ידיעותיהם בנושאים מתוך האנתרופוסופיה, וביטויים בביוגרפיה וחוקיה. שנה זו אינה מהווה חלק מחובות ההכשרה.

קבוצת חקר  1 – ידע הקרמה וחקירות קארמתיות – חקר הקארמה באדם ובעולם 

בשנה זו לומדים וחוקרים את חוקי הקרמה, דרך מקרי קרמה והתגשמויות חוזרות של אישים מסוימים, כפי שנחקרו על ידי רודולף שטיינר, ומנסים להקיש מהם על הביוגרפיה האישית.

בנוסף, תתאפשר למשתתפים קבלת הדרכה על מיועצים ותרגול ייעוץ בשלשות.

כבסיס ללימוד משמשים 8 כרכים של יחסי קרמה, והספר ‘התגלויות הקרמה באדם ובעולם’ – מאת: ר. שטיינר.

כמו כן, יערך מחקר על שלושת החושים הגבוהים שעל האדם לפתח בימינו: אימגינציה, אינספירציה, ואינטואיציה – והאופן בו ניתן לעבוד איתם בחיים האישיים ובחדר הייעוץ.

כל מפגש יתחיל בביוגרפיה דינמית –  שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב’, כחלק מהתנסות חיה וחווייתית בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

מסגרת הלימודים : יום לימודים אחת לחודש. היקף שעות : 60 שעות אקדמאיות.

קבוצת חקר 2 – קוסמוסופיה

במהלך השנה נחקור את מצבי התודעה השונים  – אימגינציה, אינספירציה ואינטואיציה  – כפי שהם מובאים בספר ” קוסמוסופיה ” ובספרים אחרים של שטיינר – וננסה ללמוד להפוך אותם לכלי עבודה ביוגרפית.

כל מפגש יתחיל בביוגרפיה דינמית –  שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב’ כחלק מהתנסות חיה וחווייתית, בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

מסגרת הלימודים:  יום לימודים אחת לחודש. היקף שעות : 60 שעות אקדמאיות.

DSC00202