גיל 49 בראי הביוגרפיה – היציאה מעבדות לחירות

"עבדי זמן עבדי עבדים הם, עבד אדוני הוא לבד חופשי- יהודה הלוי". "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה…"

למאמר המלא