תמונת הנושא של הספר
"הקרמה מהווה דבר המצוי כפעילות ישירה בכל נתיב חיי האדם, אך שוכן חבוי באזורים הבלתי מודעים והתת מודעים של נפש אנוש, מאחורי האירועים והחוויות החיצוניים." שטיינר, יחסי קרמה ב'
בערוב ימיו, חש ר. שטיינר דחיפות רבה להביא את ידע הקרמה והחיים החוזרים בפירוט רב, ולא רק בקווים כלליים- מתוך אמונה עמוקה שזהו הידע החשוב ביותר שביכולותו להעניק לאנושות המודרנית, אשר אבדה את השביל לידע זה.
הרצאותיו על הקרמה כונסו בשמונה כרכים שונים, בהתאם למקומות השונים ברחבי אירופה בהם הוא העביר אותם.
עד עתה תורגמו לעברית כרכים 1-5; כרכים 6-8 תורגמו עתה על ידי, מתוך הצורך שעלה בקבוצת החקר של בית הספר 'כחותם', לידע נוסף ושלם יותר.
בחקירות ביוגרפיות אנו פוסעים בעקבות מחקריו של שטיינר, ויחד עמו מקדישים תשומת לב למיוחדות של אישים מפורסמים בהיסטוריה (רבים מהם שייכים לזמנו), ולאופן בו פרטים שוליים לכאורה, שופכים אור על הבנת החיים החוזרים ועל ההיגיון השזור בשרשרות הקרמתיות של אישים אלו, וזאת, בהתאמה לדבריו – על מנת שנוכל להבין את שרשרות הגורל שלנו, ושל אנשים איתם אנו עובדים בעבודת הביוגרפיה.
"…כפי שאמרתי אני נותן דוגמאות אלה על מנת שיהיה לאל ידנו לדעת את הדעת לכך כיצד יוכל אדם לחשוב על הקארמה שלו".
שטיינר, יחסי קרמה ב'
אני מקווה שקריאה מעמיקה של הרצאות האלו והאחרות תעודד אותנו להעמקה נוספת בחקירת הקרמה של עצמנו, ודרך כך תפרס בפנינו תמונה רחבה יותר של ישותנו השלמה, מאין באנו, ומה תפקידנו בחיים אלו .
בברכה
אורנה בן דור (מתרגמת)
ספר זה הינו בן 259 עמ' וכולל 9 הרצאות
print

מחבר: רודולף שטיינר. תרגום: אורנה בן דור

מחיר: 85 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/393f7Ry