ערכים אנושיים בחינוך / ר. שטיינר

תמונת הנושא של הספר

שימו לב! הספר עומד לצאת בקרוב!

התזה בבסיס ההרצאות האלו היא שחינוך אמיתי חייב להתבסס על ידע-האדם, ולא יכול להיות ידע-אדם אמיתי ללא אהבה. בניסיון להסביר את ידע-האדם הזה, ההרצאות האלו חוקרות כל היבט בגדילת הילד בגוף בעל שלושת ההיבטים – גוף, נפש ורוח. הן גם
מראות כיצד המורה חייב להתפתח כך שהוא יתגלה כבעל ערך לשליחותו.
לדעתו של שטיינר, האדם הוא זה שמעניק משמעות לעולם, וההרצאות מפנות אצבע מאשימה לציוויליזציה המודרנית, על כך שהיא מערערת בהדרגה את משמעות העולם ומחלישה אותה.
ההרצאות מראות כיצד החינוך יכול לשקם את ערך העולם עבור האדם, ואת ערך האדם עבור העולם.
GA 310 Human Values in Education

print

מחבר: רודולף שטיינר. תרגום: אורנה בן דור

מחיר: 75 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/2TlyOgm

חזרה למאמרים