תמונת הנושא של הספר

ההקדמה מתוך הספר:

ספר זה הינו פרי קורס בו היתה לי הזכות ללוות את – אורנה בן דור, מורתי ורבתי, חוקרת מדע-הרוח, מייסדת ומנהלת בית הספר 'כחותם', וללמד לצידה. הקורס ניתן במסגרת קבוצה ללימוד וחקירה של הקרמה (אשר נועדה לתלמידים בוגרים ומתקדמים בבית הספר 'כחותם'). הקורס נערך בחיפה בשנת 2018-2019.

במהלך שנה זו עקבנו אחר סדרת ההרצאות של ר. שטיינר, בספר 'יחסי קרמה 1'[1], וכנהוג בבית ספרנו, בהשראתו של המורה הרוחני וחוקר מדע-הרוח צבי בריגר ז"ל, וכן כפי שחוזר ר. שטיינר עצמו ומבקש בכתביו, הפכנו 'אנתרופוסופיה לביוגרפיה'. לאורך הלימוד, נעזרנו בידע הקרמה הניתן בהרצאות אלו לצורך עבודה ביוגרפית-מתודית, היכולה להעשיר את חיינו, להאירם, ולהעניק להם פשר ומשמעות ומפתחות לשינוי.

"מדע הרוח אינו צריך להיות תיאוריה מופשטת, לא דוקטרינה או תורה בעלמא, אלא מקור לחיים ולחריצות בחיים, והוא ממלא את משימתו רק כאשר, באמצעות מה שהוא מסוגל לתת כהכרת-ידע, זורם אל נפשנו דבר-מה המעשיר את החיים, עושה אותם מובנים יותר, ויכול להפוך את נפשותינו לחרוצות ומלאות פעילות."

שטיינר, 'התגלויות הקרמה באדם ובעולם', פרק 1, עמ' 9

ספר זה הינו ספר עבודה. הספר עוסק בחקירות אותן ערכנו ובגילויים אליהם הגענו במסגרת הלמידה. בששת הפרקים הראשונים של הספר, תוכלו למצוא התייחסות ביוגרפית לתוכן כל אחת מההרצאות בליווי ציטוטים מכתביו של ר. שטיינר, וכן שאלות – 'מיידע למתודת עבודה', אשר נועדו להמשך חקירה ולעבודה עצמית. בפרק השביעי של הספר נאספו מגוון תרגילים ביוגרפיים-קרמתיים המבוססים על כתבים נוספים של ר. שטיינר, בהם תוכלו להשתמש כיועצים ביוגרפיים-אנתרופוסופיים בחדר הטיפולים. משלימו של ספר זה הינו הספר 'חקירות קרמתיות חלק א', מתודולוגיה ביעוץ הביוגרפי'[2].

במהלך שנת 1924, נתן ר. שטיינר סדרת הרצאות ברחבי אירופה אשר קובצה ל-8 כרכים בשם 'יחסי קרמה'. ר. שטיינר התייחס אל ידע הקרמה, כידע החשוב ביותר אותו הוא מביא לאנושות ולאדם בתקופה המודרנית.

כחלק מההתפתחות הנכונה של האנושות, התרחק האדם המודרני מהמגע הישיר עם עולם הרוח, שהיה נחלתם של בני-אדם בתקופות קדומות יותר. בתקופתנו, תקופת נפש-התודעה, עם סיומה של תקופת 'הקאלי-יוגה'[3] ופתיחה מחדש של שערי עולם הרוח עבור האדם, עליו לעשות מאמץ מודע על-מנת להתקרב שוב לעולמות הרוח, ולהסיר את הספקות הטבעיים המקננים בו. על-אף שאין ברשותנו ראיה רוחית, קיים בנו 'החוש לאמת'. החוש לאמת משמעו האפשרות להגיע להכרות ידע רוחיות עליונות. על-מנת לפתח חוש זה, אנו נדרשים להתבונן שוב ושוב על אירועי חיינו בעבר ובהווה ולנסות להבינם, להכניס לתוכם תודעה רוחנית דרך הכרה של חוקי הקרמה.

בהרצאת הפתיחה לסדרת ההרצאות 'התגלויות הקרמה', אומר ר. שטיינר:

"אך יש עוד דבר העשוי להעניק לנו מעין נחמה (…) התבוננויות על מה שנקרא הקרמה האנושית וקרמה בכלל. (…) כאשר אנו מאמינים בקרמה ונאחזים בה ברצינות, עלינו להניח כי הקרמה עצמה תספק לנו את מה שעלינו לעשות, לטווח קצר או ארוך, להגברת כוחותינו. ניווכח כי אם נסיק שאין ביכולתנו להשתמש עדיין בכוחות שהושגו מהשקפת העולם שלנו, אות הוא כי עדיין לא חיזקנו את הכוחות הללו במידה מספקת כדי שיוכלו לגרום לכך שהקרמה תאפשר לנו להתבסס בעולם בעזרתם.

בהרצאות אלו לא אמורות איפוא לבוא לביטוי כמה הכרות ידע על הקרמה, אלא שבכל הרצאה יעמיק האמון בקרמה, הבטחון כי כשיגיע הזמן – אם יהיה זה מחר, מחרתיים או בעוד שנים רבות – תביא לנו הקרמה את משימותנו, עד כמה שעלינו למלא משימות כאנשים המצויים בהשקפת העולם שלנו. הקרמה תתייצב לפנינו כתורה, אשר עם ההסברים שהיא מביאה לנו תביא בו בזמן סיפוק-חיים והעלאת החיים."

שטיינר, 'התגלויות הקרמה באדם ובעולם', פרק 1, עמ' 10

קריאה מהנה ועבודה פורייה, יעל ערמוני

[1] שטיינר, ר. 'יחסי קרמה' כרך א', (2011), הוצאת מיקרוקוסמוס, GA235

[2] בן דור, א. 'חקירות קרמתיות חלק א', מתודולוגיה ביעוץ הביוגרפי', (2021), הוצאת 'כחותם'. בספר זה תוכלו למצוא חקירות ביוגרפיות-קרמתיות, הנוגעות למספר גלגולים של אישים, כפי שמציג אותן ר. שטיינר בהרצאות 7-12 בספר 'יחסי קרמה 1'.

[3] ראו מילון מונחים, עמ' 11-13.

הספר הינו בן 332 עמ'. כל פרק בספר מסתיים בשאלות – מיידע למתודת עבודה שנועדו לתרגול ועבודה ביוגרפית עם התכנים של הספר. 

print

מחבר: יעל ערמוני ע"פ אורנה בן דור

מחיר: 90 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/3no7uPN