לזכור, לזהות ולמחות – העמלק שבתוכנו

חג פורים, מציין את הנס המתואר במגילת אסתר – גזירת שמד שהתהפכה על מי שזמם אותה, והצלה מופלאה של העם היהודי. מלבד המצווה לזכור את הנס, ישנה מצווה הקשורה לעמלק ומקומו בהיסטוריה הרוחנית של עם ישראל.

למאמר המלא