פרשת וזאת הברכה

הפרשה האחרונה בספר דברים ובמחזור השנתי של קריאת התורה. איך ייתכן שמשה מספר על מותו שלו? איך ייתכן שאלוהים מציע את התורה לעם ישראל דווקא אחרי כל העמים ומה המשמעות לכך בהתפתחות של האדם היחיד?

למאמר המלא

פרשת לך לך

התנ"ך הוא בעצם ספר המתאר שינויים אבולוציוניים בתודעה, שהתחילו באדם הראשון והם הולכים ומתבררים, עד התכלית, השלמות, בן האדם "האמיתי". התנ"ך מספר את נקודת ההתייחסות של כל אחת מהאבות והאמהות למחשבת הבריאה בתהליך האבולוציה הזה.

למאמר המלא