המעשה האינדיווידואלי הרעיוני של האדם החופשי

פרק מתוך הסדנא האחרונה שהכין המורה הרוחני של ביה"ס, צבי בריגר ז"ל. הפרק עוסק בקשר בין המעשה המוסרי החופשי, אשר לפי שטיינר, הוא הכורח שבתוכנית האלוהית, לבין החופש של האדם לבחור לעשות מעשה זה.

למאמר המלא