האגואיזם כחרב פיפיות / אורנה בן דור

מצד אחד שטיינר מלמד שהאגואיזם הוא מקור כל הרוע בעולם. מצד שני הוא אומר לנו שכדי להתחזק מבחינה נפשית, כדי להיות עצמאי ובעל ערך לעצמי ולאחר, חייב האדם להפר את עקרונות המוסר הזולתניים ולהיות אגואיסט. על הרוע ההכרחי כיסוד התפתחותי.

למאמר המלא

האני / אורנה בן דור

במהלך התפתחותו כילד, בא רגע בחיי האדם בו הוא מרגיש את עצמו לראשונה כישות עצמאית, נפרד מכל יתר העולם. לגבי בעלי אופי רגיש מהווה רגע זה חוויה רבת משמעות. המשורר ז’אן פול (1763-1825) מספר באוטוביוגרפיה שלו: “לעולם לא אשכח את המאורע שהתרחש בקרבי

למאמר המלא

ההיבט הקוסמי של חיי הנפש / אורנה בן דור

העולם אותו אנו מכירים כעולמנו הארצי, הנו רק אחד מהעולמות הקיימים ביקום. מעליו ובתוכו, קיימים עולמות נוספים. במאמר זה נבחן את עולם הנפש בקוסמוס על איכויותיו השונות, ואת האופן בו הוא משפיע על עולם הנפש באדם.

למאמר המלא

גוף פונקציונלי / אורנה בן דור

במהלך מאמר זה אבחן את אופן הקמתו של גוף אותו אכנה בשם: “גוף פונקציונלי”, שהנו למעשה גוף פיזי-אתרי מורחב. לאחר מכן אבחן את מידת ההצדקה לקיומו, מוסריותו,

למאמר המלא

סוגיית התלות / יעל ערמוני

סוגיות שעולות בעת טיפול בהיבטים ביוגרפיים-אנתרופוסופיים ובהיבטים נוספים – סוגיית התלות. במאמר זה נעסוק באחת מהסוגיות המרכזיות שעולות בתהליך היעוץ הביוגרפי

למאמר המלא

טמפרמנטים ומה שביניהם (2) / אורנה בן דור

הטמפרמנט הפלגמטי והטמפרמנט הכולרי, והקשר ביניהם – הגוף האתרי נושא את התורשה; על כן, הן באדם והן בחיה, שייכים דפוסי התנהגות לגוף האתרי.

למאמר המלא

הוויתור היוצר / אורנה בן דור

כל הזרמים האזוטריים נוגעים בשאלת מהות האדם, מוצאו ותכליתו, וניתן למצוא בהם אלמנטים דומים, הצבועים בגוון המיוחד לכל אחד מהם.

למאמר המלא

עריצות הפצע / יעל ערמוני

במאמר זה נתאר את הפצע האנושי, את מקורו, את האופן בו הוא בא לידי ביטוי בביוגרפיה, האופן בו הוא שולט בנו ומנהל אותנו – וכיצד הוא מפעיל ‘טרור’ על האחר וגורם לו להרגיש אשם כלפינו.

למאמר המלא

היחיד והקהילה / אורנה בן דור

במאמר זה אנסה להראות את הדמיון בין תהליכים המתרחשים בביוגרפיה של היחיד ובין תהליכים בביוגרפיה של קבוצה או קהילה. אשווה בין ארבעת מרכיביו של האדם

למאמר המלא

פרשנות נכונה ופרשנות לקויה / אורנה בן דור

במאמר זה אנסה לגעת בפרשנויות השונות לאירועים חשובים בחייהם של בני אדם, אירועים אותם אכנה בשם אירועי גורל.

למאמר המלא

הצו הקרמתי והגשמתו ההכרחית

“עד כמה שיראה הדבר פרדוקסאלי לנפש המודרנית, הרי שהדרך היחידה שבה עשויים חיי אנוש להיות מובנים בהיבט העמוק יותר שלהם, היא למקד את לימודנו במהלכי מאורעות עולם, תוך התבוננות על האדם עצמו בהיסטוריה.

למאמר המלא