הקשר בין עולם, נעלם ושרלוק הולמס

בעברית יש קשר לשוני בין המילה – עולם, למילה – נעלם. המילה עולם היא מלשון נעלם. כשאנו מסתכלים על עולמנו, על חיינו – אנו רואים את הפרטים, אבל לא רואים את חוט השני, המחבר את חיינו ליחידה אחת. וזאת מכיוון שהכוח הנעלם היוצר את עולמנו, זהו הכוח האלוהי, הכוח הרוחני העומד מאחורי כל ביוגרפיה וביוגרפיה.

לכן, בעבודה הביוגרפית יש חשיבות לפרטים. כאשר היועץ הביוגרפי ניגש לייעוץ, הוא מתעניין בכל פרט ופרט – ואף בפרט השולי ביותר. הביוגרפיה היא סוד גלוי – אותו ניתן לפענח דרך חקירת הפרטים, ובתנאי שהיועץ יכשיר לכך את הכלים.

על מנת לקבל תמונה רחבה על אירוע, נשאל המיועץ שאלות כגון: איפה זה היה? מתי זה קרה? מי היה שם? מה היה לפני כן? וגם שאלות המתרחקות מהאירוע הישיר, כמו: במה הוא עובד? כמה ילדים יש לו? וכן הלאה… לאט לאט נרקמת תמונה, מתוכה עולה הסוד הנסתר של האירוע.

במובן זה – היועץ הביוגרפי הוא בלש. וחשוב שיהיה בלש טוב, כמו לדוגמא: שרלוק הולמס. בעוד שווטסון – עוזרו הנאמן של שרלוק – ראה רק את המציאות הגלויה, ראה שרלוק – דרך פרט זה או אחר – את המציאות השלמה, ופענח את החידה.

או כמו שנוהגים לומר: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.

print