פרשת ויקרא – הקריאה של אלוהים אלינו

הפרשה הקודמת דנה בבניית המשכן – אוהל מועד, שבו שוכנת האלוהות בתוך קונסטרוקציה ארצית. המשכן הוא דמות האדם השלם – בו שוכנת הרוח בתוך גוף. במשכן קיימת התרופה לנפילה של האדם לעולם החומר, כתוצאה מחטא גן העדן, ולדיכוטומיה בין שמים וארץ, שנוצרה כתוצאה מאותה הנפילה.

היום נתייחס לפסוק א בפרק א – וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה; וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. ולעובדה שהמילה הראשונה כתובה בא’ קטנה.

על אף גודל המחזה של הענן השרוי על פני המשכן, קריאתו של אלוהים למשה היא קריאה חרישית, קריאה בא’ קטנה, המותאמת לאדם הקרוא. משה בתוך העם, אינו משה שעלה להר סיני. זהו משה קטן יותר, המושפע מענייני החולין של העם, אותם הוא היה צריך לנהל.

אלף קטנה, זה אלוהים המופיע בקטנות.

מכנה זאת הארי הקדוש – זעיר אנפין, אור מקיף. והכוונה היא, שהאלוהים מתגלה לאדם  באופן בו יכול האדם לשמוע אותו, בשפה הזהה לכלים של האדם, ומתאימה להם. כשאלוהים קורא למשה הוא אומר לו – צא מהיסח הדעת, ומענייני העם,  ושוב אלי. זוהי לחישה שרק משה שומע אותה.

הקריאה של האלוהות לאדם מתרחשת בתוך חיי היום יום. לא על הר גבוה, לא בבדידות, לא בהתנתקות. אך לאחר שאלוהים קורא, על האדם להיכנס פנימה – לאוהל מועד. לצאת לזמן מה מההמולה של חיי היום יום, ולחזור חזרה למקום של אחדות – כי שם נשמע דבר אלוהים. בתוך החיים עצמם, על אף ההמולה, אפשר למצוא מקום פנימי, שם אלוהים מדבר אלינו.

גם לנו אלוהים קורא בא’ קטנה. דרך האירועים הקורים לנו, הנראים מקריים לכאורה, דרך אנשים הקשורים לגורלנו, ועוד… הוא קורא לנו באופן המתאים לנו.

מתי לאחרונה שמענו את הקריאה של האל? האם נעננו לה?

print