(Hebrew) זכר ונקבה בראם – גיל 12 / אורנה בן דור

(Hebrew) “זה ספר תולדות האדם ביום ברוא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שם אדם ביום היבראם” ( בראשית ה’ פסוק א’.)

למאמר המלא