(Hebrew) גיל 17 בראי הביוגרפיה / אורנה בן דור

(Hebrew) על פי מדע הרוח האנתרופוסופי, חיי האדם הם מסע של התפתחות התודעה. אנו מחלקים את החיים לתקופות בנות שבע שנים; כל תקופה כזו נקראת ‘שביעון’, וכל שביעון נושא עמו משמעות אחרת.

למאמר המלא

(Hebrew) זכר ונקבה בראם – גיל 12 / אורנה בן דור

(Hebrew) “זה ספר תולדות האדם ביום ברוא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שם אדם ביום היבראם” ( בראשית ה’ פסוק א’.)

למאמר המלא