ההיררכיות הרוחניות ופועלן בעולם הפיזי

תמונת הנושא של הספר

עשר הרצאות אלו ניתנו על ידי דר‘ שטיינר בדיסלדורף,

אפריל, 1909. פורסמו בגרמנית בשם:
Geistige Hierarchien und Lhre Widerspiegelung in
der Physischen Welt. Tierkreis, Planeten, Kosmos
על מנת להבין את הישות האנושית, צריך לייבא ממרחקים
עובדות המסבירות אותה.
מחזור הרצאות מופלא ומיוחד זה מכוון אותנו לעולם הרוח
ומאיר את פעולתן של ישויות רוחניות כבירות בממלכת
הטבע ובספירות של הפלנטה והזודיאק.
כמו כן מתוארים הקשר ההדדי בין ההיררכיות ובין האדם
ושליחותה של האנושות באבולוציה של הקוסמוס כולו.
print

מחבר: רודולף שטיינר. תרגום: אורנה בן דור

מחיר: 80 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/395L23Y