הצו הקרמתי והגשמתו

תאריך: 30-31 לדצמבר 2021, 20-21 לינואר 2022

שעה: חמישי 16:00-20:00, שישי 9:00-15:00

מיקום: שוהם

print