קורס מקוון – חוט השני

תאריך: על פי רצון התלמיד

שעה: בשעה שהתלמיד בוחר

מיקום: קורס מהבית

print