קורס מקוון – חוט השני בביוגרפיה האישית

תאריך: על פי רצון התלמיד

שעה: בשעה שהתלמיד בוחר

מיקום: קורס מהבית

print