22.06.2022

לצפייה בוידאו של השיעור לחצו כאן

תוכן השיעור:

 

נושא השיעור:  שיעור שני בנושא פעולת המלאכים בגופו האסטרלי של האדם

עסקנו במפגש הקודם – בנסיון להבין את מטרת המאמר .

פעילות המלאכים בגוף האסטרלי של האדם. תהינו : מדוע המלאכים פעילים באדם? למה רק בגוף האסטרלי ? האם יש עוד ישויות רוחיית שפועלות באדם?

ראינו – שלמעשה שכבר במחשבת הבריאה, בשלבים הראשונים של אבולוציית האדמה – היה זה הרצון של הישויות הגבוהות העילאיות לברוא את האדם ואת העולם. כלומר מראשית היווצרות האדם – זוהי פעולתם של ההיררכיות באדם.

לפי המקורות – שלושה שותפים לו לאדם: אביו אמו והקב"ה.

גם פגשנו את המדרש שאומר אין לך כל עשב ועשב שאין מלאך המכה אותו ואומר לו גדל – וההקשר של זה לאדם. אם לא היה מלאך כלומר אם עולם הרוח לא היה  מאיץ בנו לגדול ולהתפתח היינו מתפתים למנוחה – לעצלות, לאי יגיעה.

"כדי להגיע לתפיסה ברורה של דברים אלה, עלינו יותר מכל לתת את הדעת בפירוט יתר על טבעו של האדם עצמו. במשמעות של מדע הרוח החלקים של ישות האדם החל מלמעלה לכיוון מטה הם: האגו, הגוף האסטרלי, הגוף האתרי – אשר לא מזמן קראתי לו גם הגוף של הכוחות המעצבים – והגוף הפיזי." שטיינר

למדנו שיש לאדם ארבעה מרכיבים  – ארבעה איברים שהגבוה שבהם הוא האני. בכל פלנטה התהווה איבר אחר של יישות האדם. ובכל שלב ושלב היו הישויות מההיררכות הגבוהות פעילות מתוך הרצון לברוא, להניע את הבריאה. הכל בהשראה של פעילות אהבה.

טקסט 1

האגו הוא היחיד מבין החלקים בו אנו חיים ומתפקדים כישויות בעלות רוח ונפש. האגו נשתל בנו על ידי האבולוציה של האדמה ומלאכי הצורה המכוונים אותה. אם לדבר עקרונית, הרי כל אשר נכנס אל תודעתנו, נכנס אליה דרך האגו שלנו. ואם האגו, כפי שהוא מגלה עצמו, אינו יכול להישאר מחובר – מחובר דרך הגופים – עם העולם החיצון, תהא תודעתנו מעטה, כפי שהינה במשך השינה. הרי זה האגו המקשר אותנו עם סביבתנו. הגוף האסטרלי הינו מורשת התפתחות עידן הירח. הגוף האתרי – מעידן השמש. הגוף הפיזי בנבטיו הראשונים מעידן שבתאי. "

האני של האדם על היבטיו השונים הוא האחראי על הקשר עם העולם החיצון. עם מה שסובב אותנו – עם המציאות.  מה הכוונה להיות כמו במשך השינה ?

 אחרת אנחנו נהיה במצב הדומה לשינה – יש גוף פיזי, גוף אתרי ואין תודעה. כלומר מה שנותן לנו את הייחוד שלנו כאדם הוא התודעה – החיבור לעולם הסובב אותנו – הפרשנות. המיקום שלנו במקום ובזמן.

 

טקסט 2

אולם, אם אתם לומדים את התיאור של גופים אלה כפי שהוא ניתן בספר מדע הנסתר בקוויו העיקריים, נוכחים אתם לדעת עד כמה מורכב תהליך התהוות זה של האדם על ארבעת גופיו. האם אין הדבר ברור וגלוי מהעובדות המוצבות בספר ההוא שכוחות עליונים המשתייכים לכל ההיררכיות נטלו חלקם בהרכבת שלוש העטיפות של ישות האדם? האם אין הדבר גלוי וברור שהעטיפה שהרכבה הוא בשלושה: הגוף הפיזי, הגוף האתרי והגוף האסטרלי – הינה מסובכת למדי? הדבר אינו כך פשוט שעטיפות אלה חבות חוב תולדתן לשיתוף הפעולה בין ההיררכיות, ההיררכיות פעילות בהן עדיין בקביעות. ואלה המאמינים שהאדם הינו מנגנון של עצמות, בשר וכן הלאה בלבד, אודותיו מדעי הטבע, פיזיולוגיה, ביולוגיה ואנטומיה מדברים – אין להם כל הבנה על טבעו. אם באמת ובתמים לומדים אנו אודות העטיפות הללו של האדם, נוכחים אנו לדעת שישויות רוחיות עילאיות מההיררכיות הגבוהות פועלות בצוותא בתבונה וקובעות מטרה בכל אשר מתרחש, מבלי שאנו מודעים לכך, בעטיפות גופנו. מהתמצית הקצרה שמסרתי במדע הנסתר אודות שיתוף הפעולה שהיה קיים בין ישויות עילאיות מסוימות מההיררכיות למען התהוות האדם, נוכחים אתם לדעת מה מורכבים צריכים להיות הפרטים. אף על פי כן, אם יש להבין את האדם, יש ללמוד גם את הדברים האלה יותר ויותר בצורה ממשית.

מהי בעצם המורכבות ? הכנה ובניה של רמת תודעה, איכות תודעה אחרת.

אפשר לשאול – לגבי פעילותם של ישויות עילאיות באדם אבל לשם כך נדרש מצד אחד ידע מעמיק בתורת הסוד וענווה לחשוב שאפשר באמת לעסוק בזה. אבל אומר שטיינר שכן אפשר לעסוק בשאלה של פעילות המלאכים בגוף האסטרלי.

אם כן נראה מה לגבי הגוף האסטרלי ?

 

טקסט 3

"אם כן, ברצוני לדבר אודות שאלה שהיא פחות מעורפלת ובלתי מוגדרת מאשר השאלה המתייחסת אל מעשיהם של מלאכי התנועה או מלאכי הרצון בגופנו הפיזי.

ברצוני לדבר אודות שאלה אחרת, שיש בה חשיבות מיידית עבור בני האדם בתקופתנו. והרי השאלה: מה המלאכים – הישויות הרוחיות העילאיות הקרובות ביותר לבני האדם – עושים בגוף האסטרלי האנושי בתקופת האבולוציה הנוכחית? הגוף האסטרלי הוא הקרוב ביותר אל האגו. ברור שהתשובה לשאלה זו מעניינת אותנו בחיוניותה. המלאכים הינם ההיררכיה הנמצאת מיד מעל להיררכיה האנושית עצמה, כך שהשאלה אינה יהירה מדי ואנו נראה כיצד יש להשיב עליה. מה עושים המלאכים בגוף האסטרלי של האדם בתקופה הנוכחית שהחלה במאה ה-15 לאחר הספירה ותימשך עד לתחילת האלף השלישי?

מה ניתן להיאמר במשמעות כללית כאשר מתכוננים לענות על שאלה מעין זו? ניתן לומר רק שמחקר רוחי הנערך בכובד ראש, אינו עניין של אחיזת עיניים ברעיונות או במלים, אלא דבר המפלס את נתיבו אל הספירה הממשית בה העולם הרוחי ניתן להשגה. אולם במציאות ניתן לענות על שאלה זו באורח מפרה רק בעידן של נפש התודעה. "

  

התקופה שאנו נמצאים בה – ושאר התקופות שיבואו באנושות – נועדו להמשיך ולפתח את האדם, לתת לו כלים הולכים וגדלים של תודעה. האיברים הם :

אימגינציה, אינספירציה ואינטואיציה.  החל מהתקופה שלנו אנחנו פועלים לפיתוחה של האימגינציה.

מהי אימגינציה

התפתחות איברי הרוח – רוח-העצמיות, רוח-החיים ואדם-הרוח – משמעותה גם פיתוח שלוש יכולות המאפשרות לאדם להפוך בהדרגה לרואה-רוחי – האימגינציה, האינספירציה והאינטואיציה. אדם שהתפתח לדרגה של רוח-העצמיות, יכול לפתח יכולת אימגינטיבית. המילה אימגינציה באה מהמילה imagination , ומשמעותה – היכולת להפוך את החשיבה המופשטת, לחשיבה חיה תמונתית.

יכולת תמונתית – חזון. התמונה החיה מעבר למילים שהלכו והתרוקנו מהכוח החי שלהם. האימגינציה הינו האיבר החדש שירכוש האדם המפתח בקרבו את רוח העצמיות.

מהו שאבד לאדם ויש ביכולתו להתאמן ולהשיג ?

האדם הלך ואבד את היכולת לראות ולקלוט את מה שחי מעבר למילה עצמה. המילה היתה הגוף של פעילות רוחית. בדברו על התקופה הפוסט אטלנטית הרביעית – יוון ורומא – מציין שטיינר כי אצל היוונים שררה עדיין החוויה הפנימית של מה שחי מעבר למילה. ולאחר תקופה זו הלכה המילה והתרחקה מהמקור החי שלה עד להיותה ייצוג מופשט בלבד.

טקסט 4 – מהי אימגינציה

א.

"אדם יכול לחזק את כוחות נפשו על ידי אימונים, על ידי מדיטציות. או אז יתקדם מעבר לחשיבה הרגילה המופשטת, שריקה היא פחות או יותר, אל חשיבה שמטבעה היא ציורית, הקרויה אימגינציה".  (שטיינר, מבוא לאנתרופוסופיה, 1924)

ב.

"השלב הראשון של ידע עילאי הוא מה שניתן לכנות החיים האימגינטיביים. כפי שבחיים הפיזיים אנו מוקפים על ידי עולם של צבעים, קולות, ריחות, טעמים, תמונות מנטליות שאנו יוצרים לעצמנו באמצעות האינטלקט שלנו, כך בעולם הרוח אנו מוקפים אימגינציות- שניתן לכנות גם 'חזיונות'. אך עלינו להבין שאימגינציות או חזיונות אלה, כשהם נכונים במובן הרוחי, הם לא תמונות-חלום אלא ממשויות." (שטיינר, בין מוות ללידה חוזרת, הרצאה 1, 1912, עמ' 24)

 

שאלה – מי התנסה אולי בתמונה, או בהארה של הבנה שהיתה מעין תמונה שהבהירה לו משהו? לגבי עצמו או נושא שהיה טרוד בו ? הבנה שבאה לא דרך הפעילות האינטלקטואלית אלא משהו שמבזיק פתאום מתוכך.

 

טקסט 5

"פוריותו של מדע הרוח עבור החיים נדרשת להיראות בעובדה שאין אנו רק כוססים תיאוריות, אלא יודעים איך לומר דברים בעלי משמעות נחרצת בשביל החיים. מה עושים המלאכים בגופנו האסטרלי? וודאות של מה עושים המה תהיה לנו כאשר נגיע לדרגה מסוימת של ראיה רוחית ונוכל לתפוס מה מתרחש למעשה בגופנו האסטרלי. לפחות דרגה מסוימת של ידע אימגינטיבי חייבת להיות מושגת על מנת שיהיה ניתן להשיב על שאלה זו. או אז יתגלה שישויות עילאיות אלה של היררכיות המלאכים, בזכות עבודתן המשותפת – על אף שבמובן מסוים לכל מלאך בנפרד יש את תפקידו שלו בקשר עם כל ישות, אדם כפרט – ישויות עילאיות אלה מעצבות תמונות בגוף האסטרלי של האדם.

תחת פיקוחם של מלאכי הצורה, מעצבים המלאכים תמונות. עד אשר מגיעים אנו לרמת תודעה אימגינטיבית אין אנו יודעים שהתמונות נוצרות כל העת בגופנו האסטרלי. התמונות עולות וחולפות, אולם בלעדיהן לא תתהווה שום התפתחות לעתיד האנושות בהתאם לכוונותיהם של מלאכי הצורה. מלאכי הצורה חייבים קודם כל, להראות בתמונות מה הם חפצים להגשים בנו משך האבולוציה של האדמה ומעבר לה, ואז, לאחר מכן, התמונות תהיינה למציאות באנושות בעלת מהות שונה."

בעצם איך מתעורר אימפולס בעולם ? איך פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא ..?

נלחם על זכויות הפרט, מבטל את העבדות, נותן חירות לכל צורות החיים ?

טקסט 6

אתם רשאים לחשוב שאם שאלה זו היתה נשאלת בתקופות אחרות, יתכן והיתה צצה תשובה מוכנה. אולם הן בתקופת הראיה הרוחית מימי קדם והן בזו של התרבות היוונית-רומית, לא ניתן היה לענות על שאלה זו, הואיל והתמונות שעלו בנפשו של האדם מהראיה הרוחית הקדומה, האפילו על התבוננותו במעשיהם של המלאכים בגופו האסטרלי. מאומה לא ניתן להיראות מזה באמת, הואיל והיו שם התמונות שהועברו על ידי הראיה הרוחית הקדומה. ובתקופת התרבות היוונית-רומית, המחשבה לא היתה כה רבת עוצמה כפי שהינה כיום. המחשבה התעצמה כתוצאה ישירה מעידן מדעי הטבע. מכאן, שבעידן נפש התודעה, יכולות שאלות כאלה להוות נושא של לימוד שבתודעה."

טקסט 7

"באמצעות המלאכים, מעצבים מלאכי הצורה כבר עכשיו את התמונות הללו בגופנו האסטרלי. המלאכים מעצבים תמונות בגוף האסטרלי של האדם ותמונות אלה פקוחות לחשיבה אשר נהייתה גלוית עיניים. אם יכולים אנו לבחון תמונות אלה בדקדקנות, הדבר נעשה ברור לנו שהן מתהוות לפי נטיות ועקרונות מוגדרים בהחלט. כוחות עבור התפתחות האנושות בעתיד צבורים בהן. אם מתבוננים אנו במלאכים בהוציאם לפועל מלאכתם זו – עד כמה שיישמע מוזר הדבר, יש לבטא זאת באופן זה – הדבר ברור שלפניהם תוכנית מוגדרת מאוד בעיצוב חיי החברה עלי האדמה בעתיד. מטרתם היא להסב בגופים האסטרליים של בני האדם תמונות כאלה אשר תגרומנה למצבים מסוימים בחיים החברתיים בעתיד."

לשתול את האידאה בתוך האדם.

 

print