07.06.2023

הנושא: החיבור המשובש של ארבעת האיברים (הגופים) באדם. המורה: אביבית רוזינגר.

כיצד היו ארבעת האברים אמורים להתפתח? כיצד ומדוע הם התפתחו בסופו של דבר? כיצד משפיע השיבוש בחיבור ביניהם על ישות האדם כיום?

לצפייה בוידאו של השיעור לחצו כאן.

print