הקארמה של הרגשות / יעל ערמוני

מה זו אהבה? כמו מילות קודש עבריות רבות אחרות, מילה זו – המופיעה במקורות ("ואהבת לרעך כמוך…") – עברה בימינו זילות. השימוש בה נעשה מתוך קלות דעת. קיימת נטייה "לפזר" אותה לכל עבר. אך האם אנו באמת מבינים את משמעותה?

למאמר המלא

הטיפול הביוגרפי כמעשה אמנות / אורנה בן דור

"כל אדם המתרגל לפגוש את עצמו ביושר מוחלט, פותח לעצמו את השער להבנה עילאית". תהליך הטיפול הביוגרפי מאפשר כניסה עמוקה לחיי המטופל. וחיפוש המקור הרוחני העומד בתשתית האירועים השונים בחייו.

למאמר המלא