"המפגש המיוחד בקהילה שלנו הוא מפגש הדדי ושוויוני בין אנשים שמגיעים ממקומות שונים. בכירים/ותיקים – כמוהם כ'צעירים' וכמתחילים. כולם יחד מתאחדים ומאחדים כוחות רצון, מתוך כמיהה משותפת ללמידה ולהתקרבות לנשגב. בהכרת תודה עמוקה לצוות שמוביל אותנו בהתמדה, מספק לנו עושר רוחני לצד אהבה והכלה." (ענבל)

print