"ככל שבגרתי התחילה להתעורר בקרבי השאלה – מי אני באמת? מול השלמות החיצונית עלתה חוויה של ריקנות פנימית. חוויה זו היא שהביאה אותי לחפש מענה עמוק יותר. בגיל 40 הגעתי לטיפול ביוגרפי. פגשתי שפה שלא ידעתי שאני מכירה, כך כל צלילה בה, כל מילה, כל משפט היו מוכרים והדהדו בתוכי ממעמקים. החיפוש הסתיים, אך הדרך רק התחילה…" (זהר)

print