הפילוסופיה של החירות

תמונת הנושא של הספר

דרכי עבודה בייעוץ הביוגרפי ע"פ ספרו של ר. שטיינר – 'הפילוסופיה של החירות'

השאלה המרכזית העומדת בבסיס ספרו של רודולף שטיינר 'הפילוסופיה של החירות', הנה שאלת חירותו של האדם: "האם האדם, בחשיבתו ובמעשיו, הנו ישות רוחנית חופשית או עומד הוא תחת הכורח של חוקי הטבע."

שטיינר, 'הפילוסופיה של החירות', פרק 1, עמ' 19

בספרו 'הפילוסופיה של החירות', כבספרים רבים אחרים, נוקט ר. שטיינר במתודה האופיינית לו, מתודה 'סוקרטית'; תחילה הוא מציג בפנינו את התייחסותם של פילוסופים מסוימים לסוגיה בה הוא עומד לדון, ולאחר מכן הוא 'מתווכח' איתם, תוך כדי פריסת השקפת עולמו.

המסקנה אליה הוא מגיע בספר זה הנה: האדם הוא ישות חופשית; למרות שמצבים מסוימים בחיים הנם בגדר עובדה מוגמרת ואינם ברי-שינוי – החירות של האדם היא בחשיבה, בפרשנות הרוחנית של האירועים בהתאם לחוקי הקרמה והקוסמוס האובייקטיבים.

ככל שהאדם יתקדם לעבר רכישת חשיבה רוחנית גבוהה יותר, תהיה פרשנותו על אירועי חייו קרובה יותר לאמת הנסתרת, הנמצאת בבסיס החיים הגלויים.

בעקבות שטיינר, ננסה גם אנו להתחקות אחר שאלת החירות בביוגרפיה האישית שלנו כבני אדם.

בספר זה נכלל ידע אודות האבולוציה של האדמה. נקודת המוצא של מדע הרוח האנתרופוסופי היא שקיים קשר הדוק בין הקוסמוס לאדם, ושהביוגרפיה האנושית היא שיקוף של תהליכים קוסמיים-רוחניים עצומים, שהתרחשו בעבר הרחוק מאוד בקרב ישויות-רוחניות גבוהות בהרבה מאתנו.

ברובו, מתאים הספר גם לאנשים ללא רקע אנתרופוסופי-ביוגרפי; עם זאת, על מנת להבין את החלקים הדנים באבולוציה הקוסמית של האדמה נדרש ידע מוקדם ורקע באנתרופוסופיה, במיוחד במדע-הנסתר, כפי שהוצג ע"י ר. שטיינר בספרו: 'מדע הנסתר בקוויו העיקריים'.

הספר נכתב על פי מחקרים בכתביו של שטיינר, שערך מורי הרוחני – מר צבי בריגר זצ"ל, ובעקבות סדנא אותה העביר בנושא זה.

 אני מאחלת לכם קריאה, עיון ותרגול פוריים ומעמיקים.

הספר הינו בן 239 עמ’. הספר נלמד במסגרת לימודי ההכשרה בשנה ד’.

print

מחבר: אורנה בן דור ע"פ צבי בריגר

מחיר: 80 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/2Vqc44u