הרצון והקרבן

תמונת הנושא של הספר

ההקדמה מתוך הספר:

ספר זה הוא פרי השתתפותי בסדנאות הביוגרפיה של מורי מר צבי בריגר ז"ל, והוראתם לתלמידיי.

בריגר (2020-1933), יועץ ביוגרפי וחוקר רוחני, החל בשנת 2011 להעביר את הידע האנתרופוסופי-ביוגרפי שרכש במהלך שנים רבות. ידע זה הועבר דרך סדנאות יצירתיות ומעוררות השראה, במהלכן הוא פירשו והוסיף עליו מפרי מחקרו.

בספר עבודה זה נלמד על מרכיביו השונים של האדם ועל הרצון, שהנו קודש הקודשים של האדם – כנאמר: 'רצונו של האדם, כבודו'. הרצון קשור ל'אני', והוא בא לידי ביטוי בהיבטים שונים – בהתאם למרכיבי האדם השונים.

כמו כן, נלמד על הקרבה מתוך רצון טהור ומתוך אהבה, ועל הקשר שלה להתפתחות האנושות והאדם.

תכני הספר המתקדמים נכתבו עבור שנה ד' – שנת סטאז' במסלול להכשרת יועצים ביוגרפים בבית הספר לייעוץ ביוגרפי 'כחותם'. כמו כן, הוא יכול לשרת אנשים בעלי ידע מוקדם באנתרופוסופיה.

ניתן לתרגל את התרגילים בספר ביחידוּת, בזוגות או בקבוצות.

זכות גדולה היא לי לכתוב את הספר, לחקור, להוסיף חומרים ולערוך אותם – זכות אותה 'אני' חולקת עם תלמידותי היקרות ותלמידי היקרים, שחיי וחייהם משמשים כ'מעבדה' לחקירה רוחית אינטנסיבית וחסרת מורא.

הספר הינו בן 209 עמ’. בסיום כל פרק מופיעות שאלות – מיידע למתודת עבודה, המיועדות לחקירה ביוגרפית קרמתית של הקורא.

הספר נלמד במסגרת לימודי ההכשרה בשנה ד’.

print

מחבר: אורנה בן דור ע"פ צבי בריגר

מחיר: 80 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/2WX63x1