תמונת הנושא של הספר

הקדמת הספר

בספר זה נפסע בעקבות מחקריו של רודולף שטיינר, ונקדיש תשומת לב לקרמה של אישים מפורסמים בהיסטוריה (רבים מהם שייכים לזמנו של שטיינר) [1].

אנו נתחקה אחר ההיגיון השזור בשרשרות הקרמתיות (ההתגשמויות החוזרות) של אותם האישים. כמו כן, נראה כיצד פרטים שוליים-לכאורה בביוגרפיה שלהם, זורים אור על הבנת פעולתה של הקרמה והחיים החוזרים בכללותם.

"הואיל ומחקרים מסוג זה עשויים לסייע בידנו להתבונן בקרמה באופן הנאות, אינני חושש – על אף שלנתיב כזה סכנות שלו – למסור לכם דוגמאות קונקרטיות מסוימות של הקשרי קרמה העשויות, חושבני, לזרות אור על מהות הקרמה האנושית, מהות הגורל האנושי."

שטיינר, 'יחסי קרמה 1', הרצאה 9 , עמ' 173

מטרתה של חקירה זו הנה פיתוח היכולת והחוש להבנת הגורל/הקרמה שלנו ושל המיועצים, איתם אנו חולקים את ידע הביוגרפיה, הקרמה והחיים החוזרים – וזאת בהתבסס על חקירותיו של  שטיינר עצמו.

חקירות הקרמה המובאות בספר זה מובחנות זו מזו באמצעות נקודת המוצא שלהן, המהווה עוגן להתייחסות קרמתית למהלכי החיים החוזרים, ולהבנת האישיות המתגשמת שוב באינקרנציות הבאות בזו אחר זו. דוגמאות לנקודות מוצא יכולות להיות – פגם פיזי, מערכת יחסים הדדית בין שני אנשים שמתגשמים שוב ביחד, סתירה לכאורה באופיו של אדם מסוים, משלח יד וכן הלאה.

החקירות הקרמתיות של ההתגשמויות השונות מבהירות את הקשר בין סיבה באינקרנציה מסוימת, לתוצאות שלה באינקרנציות העוקבות. ללא קשר זה, תהא הפרשנות לנסיבות החיים שגויה.  לדוגמא, דבר מסוים יכול להראות לנו כסיבתו של דבר אחר, בזמן שהתוצאה-לכאורה מהווה סיבה לדבר עתידי (שיתרחש בהתגשמות הבאה של אותו אדם).

הקרמה נקבעת בעולם-הרוח, הן על ידי הנפשות (בני האדם), הקשורות האחת לשנייה, והן על ידי ההיררכיות הרוחניות הגבוהות. כל מה שמתרחש עלי אדמות מוכן מראש על ידי הישויות הרוחניות העילאיות של ההיררכיה הראשונה – השרפים, הכרובים, הכתרים (רוחות-האהבה, רוחות-ההרמוניה, רוחות הרצון). ישויות נעלות אלו הן ביטוי (manifestation) של האלוהות הנעלמה האינסופית (Godhood). בעולם הרוח, מה שלאחר מכן נעשה גורלנו ברדתנו לאדמה, חי בתוכן של ישויות אלה ודרכן. פעולה זו מהווה הקרבה עצומה מצידן.

[1] תודה להוצאת מיקרוקוסמוס על האישור להשתמש בתרגומים לעברית של 'יחסי קרמה' כרכים 1,2,3 מאת ר. שטיינר

הספר הינו בן 254 עמ'. הספר מכיל 9 פרקים של חקירה ביוגרפית קרמתית על גלגולים של אישים שהביא רודולף שטיינר בספרו יחסי קרמה חלק א'. בסיום כל פרק מופיעות שאלות – מיידע למתודת עבודה, המיועדות לחקירה ביוגרפית קרמתית של הקורא.

הספר נלמד במסגרת קבוצות חקר הקרמה של בית הספר 'כחותם'. הספר מיועד לתלמידים ובוגרים של בית הספר 'כחותם', החל משנה ב' בהכשרה. 

print

מחבר: אורנה בן דור

מחיר: 80 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/3oQkJZ8