קרמה ומוסר א'

תמונת הנושא של הספר

קרמה ומוסר כרך א'

ההקדמה מתוך הספר:

ספר זה הוא פרי השתתפותי בסדנאות הביוגרפיה של מורי מר צבי בריגר, ופרי הוראתם לתלמידיי.

בריגר (1933-2020), יועץ ביוגרפי-אנתרופוסופי וחוקר רוחני, החל להעביר החל משנת 2011 את הידע האנתרופוסופי-ביוגרפי שרכש במהלך שנים רבות. ידע זה הועבר דרך סדנאות מעוררות השראה ויצירתיות, במהלכן הוא פירש אותו והוסיף עליו מפרי מחקרו.

ספר עבודה זה עוסק בקשר האוטומטי בין שלושת כוחות הנפש – מחשבה, רגש ורצון, ובאופן בו ניתן להפריד ביניהם בתקופת האקסקרנציה (המחצית השנייה של החיים). כמו כן, עוסק הספר בקשר בין קרמה למוסר המקובל, ובגופים חיצוניים (גופים-פונקציונליים) אותם מקימים בני האדם, על מנת לבצע משימות בתקופת האינקרנציה (המחצית הראשונה של החיים) – גופים שאינם מצייתים בהכרח לחוקי המוסר הקוסמי.

תכני הספר המתקדמים נכתבו עבור שנה ב' במסלול להכשרת יועצים ביוגרפים בבית הספר ליעוץ ביוגרפי 'כחותם', ודורשים הכנה מוקדמת הניתנת בספר: 'הצו הקרמתי והגשמתו ההכרחית' – ספר העבודה של שנה א'.

זכות גדולה היא לי לכתוב את הספר, להוסיף חומרים ולערוך אותם – זכות אותה אני חולקת עם תלמידי היקרים, שחייהם וחיי משמשים 'מעבדה' לחקירה רוחית אינטנסיבית וחסרת מורא.

הספר הינו בן 179 עמ'. הספר מכיל 4 פרקים שבסיום כל אחד מהם שאלות – מיידע למתודת עבודה, המיועדות לחקירה ביוגרפית קרמתית של הקורא.

הספר נלמד במסגרת לימודי ההכשרה בשנה ב' ומלווה בקורס מקוון.

print

מחבר: אורנה בן דור ע"פ צבי בריגר

מחיר: 80 ש"ח

להזמנות: https://bit.ly/3tkimPu