שנה ב' – טיפול ביוגרפי כדרך התפתחות

בשנה ב', התלמידים ממשיכים לרכוש ידע תיאורטי ומעשי עבור הכשרתם כמטפלים ביוגרפיים, וכן עבור התפתחותם האישית נפשית-רוחנית. בשנה זו, מושם דגש גדול יותר על רכישת ארגז הכלים של המטפל/ת הביוגרפיים, ועל תרגול הכלים השונים.

הנושאים הנלמדים בשנה ב'

א. קורסים בציור ואנתרופוסופיה

ציור אנתרופוסופי : דניאל זהבי – ציור מתוך הצבע.

אנתרופוסופיה: גוף, נפש, רוח – ידע האדם. יילמד על ידי אחת ממורות בית הספר.

ב. חוקי הביוגרפיה והטיפול ביוגרפי

שלושת השביעונים של הנפש  (21 – 42 )

שביעון 4 – נפש התחושה: גיל 21 –  28

שביעון 5 – הנפש שכלית: גיל 28 – 35

שביעון 6 – נפש התודעה: גיל 35 – 42

הבנת מאפייניהם הייחודיים של שביעונים אלו בביוגרפיה האנושית, לימוד משמעותם של הגילים המכוננים.

ד. לימוד ותרגול כלים בטיפול הביוגרפי – החוקיות של השיקופים, ארגז הכלים של המטפל הביוגרפי על פי הפלנטות (המשך).  לאורך כל השנה, ובתוך הנושאים השונים הנלמדים במהלכה, התלמידים ממשיכים לרכוש כלים של טיפול ביוגרפי, ועוברים תהליך משמעותי ועמוק של התפתחות אישית והכרה עצמית.

ה. הצו הקרמתי והגשמתו – חלק ב': 'קרמה ומוסר' – נושא זה יילמד במסגרת סדנא, בכיתה וכן במסגרת קורס מקוון. נושא זה מבוסס על המחקר הייחודי של חוקר מדע הרוח, צבי בריגר ז”ל, אשר הורחב ופותח על ידי אורנה בן דור, וצוות ‘כחותם’.

 ו. ביוגרפיה דינמית שיתוף של המשתתפים באירועים, מחשבות, חלומות וכיוב' כחלק מהתנסות חיה, חווייתית בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

דרישות לימודיות: במהלך השנה, התלמידים יתבקשו לקרוא מאמרים וספרים, ולהגיש תרגילים וכן למלא את כל המטלות במסגרת הקורסים המקוונים.

מסגרת הלימודים:

הלימודים כוללים 32 ימי לימוד על-פי הפירוט הבא:

24 ימי לימוד ביום הלימודים הקבוע, חלקם פרונטליים וחלקם בזום.

סדנא בת 4 ימים בימים חמישי-שישי – 'קרמה ומוסר'.

קורס מקוון – קרמה ומוסר. קורס זה יילמד במהלך שנת הלימודים ומהווה חלק מתכנית הלימוד הכוללת ואינו כרוך בתשלום נוסף.

היקף שעות לימוד: 280 שעות אקדמאיות.

שכר לימוד: 11,500 ש"ח (שכר הלימוד אינו כולל תשלום על 4 ספרי חובה במסגרת שנת הלימודים)

 

סירות קטנות - ליזבט